ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψους 415 δισ. οι πρώτοι κοινοτικοί πόροι που εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία

Προκαταβολές 415 δισ. δραχμών από τα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ εισέρρευσαν ήδη στα κρατικά ταμεία. Πολύ σύντομα αναμένεται και η έγκριση του προγράμματος για το περιβάλλον, η προκαταβολή για το οποίο ανέρχεται στα 93 δισ. δραχμές.

Συνολικά τα παραπάνω ποσά ανέρχονται στα 508 δισ. δραχμές και αποτελούν τις μοναδικές εισροές πόρων στο πρώτο στάδιο υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ. Στο εξής οι εισροές κοινοτικών πόρων θα συνδέονται αποκλειστικά με πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του ΚΠΣ, στις 23-24 Απριλίου, την τρέχουσα περίοδο συγκαλούνται και οι πρώτες επιτροπές παρακολούθησης των Ε.Π. υπουργείων και περιφερειών, με κύριο αντικείμενο την υιοθέτηση των συμπληρωμάτων προγραμματισμού και των κριτηρίων ένταξης των έργων. Μέχρι σήμερα, έχουν συνεδριάσει έξι επιτροπές για ισάριθμα προγράμματα (εκπαίδευση, απασχόληση, ανταγωνιστικότητα, κοινωνία της πληροφορίας, Αλιεία και Δυτική Ελλάδα), ενώ ακόμη 14 επιτροπές έχουν προγραμματισθεί να συγκληθούν εντός του Ιουνίου και οι υπόλοιπες τέσσερις στις αρχές Ιουλίου. Παράλληλα, έχει συγκληθεί η υποεπιτροπή του ΚΠΣ για την αγροτική ανάπτυξη και εντός του Ιουνίου θα συγκληθεί και η υποεπιτροπή των ανθρωπίνων πόρων.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, οι διαχειριστικές αρχές των υπουργείων και των περιφερειών μπορούν να ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό υποδοχής των προτάσεων από τους φορείς υλοποίησης (τελικοί δικαιούχοι), για την οριστική ένταξη των ήδη προενταγμένων έργων, από 1.1.2000 μέχρι σήμερα, καθώς και την ένταξη των νέων έργων στα προγράμματα.

Με δήλωσή του, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Χρήστος Πάχτας επισημαίνει ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει τη μεγάλη συμβολή του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην επίτευξη των κρίσιμων στόχων της πραγματικής σύγκλισης, της διεύρυνσης, της απασχόλησης, της περιφερειακής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Δηλαδή να διασφαλίσει έγκαιρα ότι θα αποδοθεί στην κοινωνία το αναπτυξιακό αποτέλεσμα και το κοινωνικό όφελος που έχουμε σχεδιάσει για την Ελλάδα του μέλλοντος. Την Ελλάδα του 2006.

Ο ίδιος σημειώνει ακόμη ότι «η επιτυχής κατάληξη της πορείας που έχουμε επιλέξει να ακολουθήσουμε, ως κυβέρνηση και ως χώρα, εξαρτάται άμεσα από τη συλλογικότητα της προσπάθειας που θα καταβάλλουμε ως κοινωνία, για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την ιστορική ευκαιρία και πρόκληση του Γ’ ΚΠΣ και να πετύχουμε ένα νέο ποιοτικό άλμα στην εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων του αναπτυξιακού προγράμματος 2000-2006».