ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά ιδίων μετοχών από την Τράπεζα Αττικής

Την αγορά ιδίων μετοχών σε ποσοστό μέχρι 10% και σε ανώτατη τιμή τα 10 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε χθες η γενική συνέλευση της Τράπεζας Αττικής, προκειμένου να στηριχθεί η μετοχή της, που χθες έκλεισε στα 5,90 ευρώ.

Η συνέλευση ενέκρινε επίσης τη διανομή μερίσματος 50 δρχ. ανά μετοχή έναντι 45 δρχ. ανά μετοχή πέρυσι, παρά τη μικρή μείωση των καθαρών κερδών στα 7.017 εκατομμύρια δραχμές έναντι 7.183 εκατομμύρια δραχμές το 1999.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. K. Σταμούλης αναφέρθηκε στις κινήσεις που πραγματοποιούνται για τη μετεξέλιξη της τράπεζας σε έναν μικρό και ευέλικτο χρηματοπιστωτικό όμιλο.

Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται η πρόθεση επέκτασης στην ασφαλιστική αγορά μέσα από τη συνεργασία ή εξαγορά ασφαλιστικής εταιρείας, ενώ διερευνάται και η δημιουργία εταιρείας real estate. Παράλληλα η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει στην εξαγορά του 51% της Αττικής Κερδώος Ερμής ΑΧΕΠΕΥ, την ίδρυση της Αττικής ΑΕΔΑΚ, ύστερα από την έγκριση που δόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ενεργοποίησή της ως Γενικού Εκκαθαριστή και Τράπεζα Περιθωρίου στο Χρηματιστήριο Παραγώγων, στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ίδρυση της Αττικής Επενδυτικής, στην ίδρυση της Αττικής Leasing, ύστερα από έγκριση που δόθηκε από την ΤτΕ, στην ενίσχυση των λειτουργιών του τμήματος ιδιωτών στις μονάδες δικτύου, στη λειτουργία του dealing room και των διαδικασιών marketing, στη δημιουργία νέων σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου και στη σταδιακή εγκατάσταση του νέου πληροφοριακού συστήματος της τράπεζας.

Η θετική πορεία των μεγεθών της τράπεζας, όπως απεικονίστηκε στις καταστάσεις του πρώτου τριμήνου, συνεχίστηκε και κατά το πεντάμηνο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, οι χορηγήσεις έφτασαν τα 240 δισ. δρχ., ενώ οι καταθέσεις και τα repos ανήλθαν σε 442,3 δισ. δραχμές.

Ο όμιλος της Eurobank μέσω των θυγατρικών του Eurobank Χρηματιστηριακή και Εργασίας Χρηματιστηριακή είχε τον Μάιο μερίδιο 9,85% (βάσει της συνολικής αξίας των συναλλαγών) έναντι 7,33% τον Απρίλιο. Και οι δύο εταιρείες μαζί καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, ενώ αν ληφθεί υπόψη και το μερίδιο της Telesis Χρηματιστηριακής οι τρεις εταιρείες που θα συγχωνευθούν μέχρι το τέλος του 2001, βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάταξης με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 14%.