ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις τιμολογίων στη ΔΕΗ για κάλυψη «μαύρων τρυπών»

Η διάψευση των στόχων του προϋπολογισμού της ΔΕΗ για το 2001 οδηγεί σε αύξηση των τιμολογίων της εταιρείας. Χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την εισήγηση της διοίκησης της εταιρείας για αυξήσεις 3,5-5% για το 2001 στα τιμολόγια όλων των καταναλώσεων (εκτός ΠΕΣΙΝΕ και ΛΑΡΚΟ), επικαλούμενη απώλεια εσόδων το πρώτο τετράμηνο ύψους 11,3 δισ. δραχμών. Η αιτούμενη αύξηση είναι υψηλότερη από τον πληθωρισμό και είναι φανερό ότι αποσκοπεί και στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της συνεχούς εξαγγελλόμενης (και όλο αναβαλλόμενης) μετοχοποίησης της ΔΕΗ. Αξίζει εξάλλου να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές από τον περασμένο Σεπτέμβριο επιβαρύνθηκαν με μία ακόμη αύξηση της τάξης του 3%, προκειμένου η ΔΕΗ να καλύψει το αυξημένο κόστος καυσίμων, λόγω της περσινής κούρσας των τιμών.

Η εισήγηση της διοίκησης της ΔΕΗ διαπιστώνει αύξηση δαπανών το πρώτο τετράμηνο του έτους κατά 16,1% έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου του 2000 λόγω του αυξημένου κόστους καυσίμων και υπέρβαση αντίστοιχων δαπανών κατά 11,3 δισ. δρχ. Παράλληλα, διαπιστώνει έλλειμμα ενέργειας από την υπολειτουργία των υδροηλεκτρικών της σταθμών λόγω ανομβρίας, η κάλυψη του οποίου από εισαγωγές θα οδηγήσει σε επιπλέον αύξηση του κόστους, της τάξης των 21,1 δισ. δρχ. Συνολικά η επιχείρηση και σύμφωνα πάντα με τους μέχρι στιγμής υπολογισμούς, θα επιβαρυνθεί το 2001, με πρόσθετη δαπάνη ύψους 32,4 δισ. δρχ. η οποία μειώνει κατά το ήμισυ τις προβλέψεις για την κερδοφορία του τρέχοντος έτους.

Για την κάλυψη της «μαύρης τρύπας», το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε χθες και εισηγήθηκε ταυτοχρόνως στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την αύξηση των τιμολογίων κατά 3,5% για όλες τις καταναλώσεις και ειδικά για τις οικιακές, 3,5% μέχρι 800 κιλοβατώρες και 5% πάνω από 800 κιλοβατώρες. Οι αυξήσεις τελούν υπό την έγκριση του υπουργού Ανάπτυξης και αναμένεται να ισχύσουν από 1ης Ιουλίου.

Για την απώλεια των εσόδων η ΔΕΗ επικαλείται την αύξηση της τιμής των καυσίμων, παρά το γεγονός ότι οι τιμές είναι χαμηλότερες από το αντίστοιχο περσινό τετράμηνο και την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2001 για αύξηση των δαπανών για καύσιμα σε ποσοστό 11,9% με την παραδοχή μέσης τιμής πετρελαίου 26-27 δολάρια το βαρέλι, η οποία κινήθηκε τελικά σε χαμηλότερα επίπεδα. Οι αποκλίσεις που εμφανίζει η ΔΕΗ στον προϋπολογισμό του 2001, δημιουργούν εκτός των άλλων και σοβαρά ερωτήματα για την αξιοπιστία των προβλέψεων στο επιχειρησιακό της σχέδιο, στο οποίο θα στηριχτεί το εγχείρημα της μετοχοποίησης. Η πρόβλεψη της ΔΕΗ για αύξηση κερδοφορίας κατά 450% το 2001 έναντι του 2000, με αυξημένες μάλιστα δαπάνες μισθοδοσίας και καυσίμων δεν είναι τυχαίο ότι συνάντησε από την πρώτη στιγμή τα ειρωνικά σχόλια παραγόντων της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά στην υποκατάσταση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς, το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τις προσφορές των εταιρειών EGL (ελβετική), EFT (δανική) και ΝΕΚ (βουλγαρική) για την τροφοδοσία της αγοράς με εισαγωγές. Η ΔΕΗ παράγει συνολικά 4.200 γιγαβατώρες από υδροηλεκτρικά, οι οποίες λόγω ανομβρίας θα μειωθούν στις 2.000. Το ποσοστό αυτό υπολείπεται κατά 4% των συνολικών αναγκών σε ζήτηση, στο οποίο εάν προστεθεί και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης που κυμαίνεται επίσης σε ποσοστό 4%, προκύπτει ένα έλλειμμα της τάξης του 8%, την κάλυψη του οποίου δεν μπορεί να εγγυηθεί η υφιστάμενη «αξιοπιστία» των δικτύων διασύνδεσης της χώρας, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για γενικευμένα μπλακ άουτ να αποτελεί για πολλούς στη ΔΕΗ πραγματικό εφιάλτη.

Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι τα προβλήματα που προέρχονται από τις κυκλικές διακυμάνσεις θα επιλυθούν, καθώς το νόμισμα θα πιεστεί προς τα κάτω και τα επιτόκια θα πέσουν. Επίσης, οι ρυθμοί ανάπτυξης προβλέπεται να τονωθούν το ερχόμενο έτος, ενώ σύμφωνα με την Standard & Poor’s οι οικονομικές προοπτικές της χώρας είναι θετικές.