ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια από την Alpha Bank

Την έναρξη χορήγησης επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας ανακοίνωσε χθες η Alpha Bank. Πρόκειται για την κατηγορία των στεγαστικών δανείων προς δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου πελάτες, το επιτόκιο των οποίων επιδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο. Ουσιαστικά πρόκειται για διπλοεπιδοτούμενα δάνεια (επιδότηση επιτοκίου από το Δημόσιο και φορολογική απαλλαγή -που ισχύει για όλους- των συνολικών τόκων για κατοικία έως 120 τ.μ. εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία) με αποτέλεσμα το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα που ξεκινούν από 2,90%. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται ανάλογα με το εισόδημα, την οικογενειακή κατάσταση και τη στεγαστική ανάγκη του πελάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο Παρασκευή αναμένεται αντίστοιχη ανακοίνωση για χορήγηση επιδοτούμενων δανείων και από τη Eurobank, ενώ είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες. Η απελευθέρωση της αγοράς επιδοτούμενων δανείων οξύνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό των τραπεζών στη στεγαστική πίστη, που ήδη έχει ξεκινήσει. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, δικαίωμα χορήγησης επιδοτούμενων δανείων είχαν μόνον οι στεγαστικές τράπεζες (δηλαδή η Aspis που μετατρέπεται πλέον σε εμπορική τράπεζα και η πρώην Κτηματική, που ουσιαστικά είχε το μονοπώλιο στα επιδοτούμενα).

Η επιδότηση παρέχεται σε όλα τα επιτόκια, τόσο τα σταθερά όσο και το κυμαινόμενο επιτόκιο των Alpha Δανείων Κατοικίας.

Ενδεικτικά, το σταθερό επιτόκιο για ένα έτος μετά την επιδότηση ξεκινάει από 2,90% και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του πελάτη διαμορφώνεται ως εξής: έγγαμος με τέσσερα παιδιά και άνω σταθερό επιτόκιο για ένα έτος 2,90%, έγγαμος με τρία παιδιά 3,15%, με ένα ή δύο παιδιά 3,40%, έγγαμος χωρίς παιδιά 3,90% και άγαμος 4,15%. Τα παραπάνω επιτόκια επιβαρύνονται με την εισφορά του Ν. 128/75, δηλαδή με 0,12%.

Μετά το πρώτο έτος, η επιδότηση υπολογίζεται επί του επιτοκίου που θα επιλέξει ο πελάτης. Συγκεκριμένα, η Alpha Bank παρέχει ελεύθερη επιλογή επιτοκίου ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του δανείου, είτε κυμαινόμενο επιτόκιο είτε σταθερό για 3, 5, 10 και 15 χρόνια. Επίσης η τράπεζα προβλέπει και για τα επιτούμενα δάνεια το «πακέτο παροχών» που ισχύει και για το δάνειο που παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με επιτόκιο 4,90% σταθερό για ένα χρόνο, δηλαδή συνολική διάρκεια μέχρι 30 χρόνια και περίοδο χάριτος μέχρι 2 χρόνια.

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης των ΕΕΧ από τις 15 Μαΐου έως το τέλος του μήνα, μειώθηκε κατά 5,5%, eναντι κερδών κατά 2,2% που κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης. Από την αρχή του έτους, ο δείκτης των ΕΕΧ υποχώρησε κατά 26,1% έναντι μείωσης 8,9% του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη.