ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ. Γιαννίτσης: Η οικονομική παγκοσμιοποίηση δημιουργεί συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού

Την αντίφαση μεταξύ του αυξανόμενου πλούτου, αλλά και του εντεινόμενου κοινωνικού αποκλεισμού και της οικονομικής ανασφάλειας που χαρακτηρίζει μεγάλες ομάδες του πληθυσμού επισήμανε ο υπουργός Εργασίας Τάσος Γιαννίτσης από το βήμα της 89ης Συνόδου του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, που πραγματοποιείται στη Γενεύη.

Στον επίσημο χαιρετισμό του προς τους εκπροσώπους 174 χωρών, ο κ. Γιαννίτσης αναγνώρισε ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση δημιουργεί συνθήκες υψηλότερης παραγωγικότητας (σ.σ. άρα και πλουτισμού), οι οποίες, όμως, δεν οδηγούν σε κοινή ανάπτυξη αλλά, αντιθέτως, αυξάνουν «τον αριθμό των ατόμων που ζουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες φτώχειας, αδυναμίας και έλλειψης αξιοπρέπειας».

Ταυτόχρονα, όμως, ο κ. Γιαννίτσης υποστήριξε ότι η παγκοσμιοποίηση «συχνά πολώνεται ανάμεσα σε δύο ακραίες, αν και υπεραπλουστευμένες απόψεις την παγκοσμιοφιλία και την παγκοσμιοφοβία».

Οσον αφορά το κεντρικό ζήτημα της συνόδου, την αξιοπρεπή και ποιοτική εργασία, ο Ελληνας υπουργός επισήμανε ότι αυτή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευχέρεια πρόσβασης, δίκαιη αμοιβή, βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και, τέλος, ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας. Πρότεινε, δε, τη θέσπιση κινήτρων προς τρίτες χώρες προκειμένου να βελτιώσουν το πλαίσιο της αγοράς εργασίας, με τη μορφή εμπορικών συμφωνιών προνομιακού χαρακτήρα, διεθνών προγραμμάτων βοήθειας και σχεδίων για τη μείωση του χρέους.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Νίκος Αναλυτής, εκπροσωπώντας τις ελληνικές εργοδοτικές οργανώσεις, επισήμανε ότι στην Ευρώπη δεν τίθεται θέμα αξιοπρέπειας, αλλά, μάλλον, ποιότητας της εργασίας, υπονοώντας την αδυναμία ενός οργανισμού όπως ο ICO να εκφράσει το σύνολο των διαφορετικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη. Τόνισε δε ότι η «ποιότητα» για εργαζόμενους και επιχειρήσεις θα επιτευχθεί μόνο μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας. «Στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης, τόνισε ο κ. Αναλυτής, απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό που θα έχει πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και θα υποστηρίζεται από δομές διά βίου μάθησης».

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας θέτει στη διάρκεια της φετινής διαδικασίας το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής και των συστημάτων ασφάλισης. Πάντοτε, βέβαια, με τον αναγκαστικό δυϊσμό που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του γραφείου, εξαιτίας των διαφορετικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στις χώρες-μέλη του. Είναι ενδεικτικό ότι στη φετινή, πρώτη «γενική συζήτηση» (σ.σ. θα ακολουθήσουν άλλες δύο) στην ατζέντα συνυπάρχει το ζήτημα της επέκτασης της κοινωνικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους, με το ζήτημα των οικονομικών και θεσμικών πιέσεων που δέχονται τα ήδη αναπτυγμένα δυτικοευρωπαϊκά μοντέλα ασφάλισης.

Στο ίδιο πτωτικό πλαίσιο κινούνται και τα έσοδα που εισπράττει το Δημόσιο από τον φόρο που επιβάλλεται στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Τον Μάιο εισπράχθηκαν από την εν λόγω πηγή περί τα 4,4 δισ. δρχ. έναντι 24,5 δισ. δρχ. του Μαΐου του 2000 και 11,3 δισ. δρχ. του 1999.