ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γαλλική συγχώνευση για τη δημιουργία τράπεζας 18 δισ. ευρώ

Στη συνένωση σειράς περιουσιακών στοιχείων τους συμφώνησαν ο κρατικός γαλλικός χρηματοοικονομικός όμιλος Caisse des Depots et Consignations (CDC) και η συνεταιριστική Caisses d’ epargne (CNCE), με στόχο τη δημιουργία της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Γαλλίας. Η κοινή εταιρεία θα διαθέτει μετοχικά κεφάλαια ύψους 18 δισ. ευρώ και μεγαλύτερές της θα είναι μόνο η Credit Agricole και η ΒΝΡ Paribas. Λεπτομέρειες της συγχώνευσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Les Echos», παρουσιάσθηκαν την περασμένη εβδομάδα στον υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Λοράν Φαμπιούς, από το γενικό διευθυντή της CDC, Ντανιέλ Λεμπέγκ, και τον πρόεδρο της CNCE, Σαρλ Μιλό. Ο κ. Φαμπιούς αναμένεται ν’ ανακοινώσει επισήμως τη συμφωνία στις 27 Ιουνίου.

Στόχος της συγχώνευσης είναι η δημιουργία ενοποιημένου τραπεζικού ομίλου, που θα παρέχει πλήρες φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, από λιανικές ως επενδυτική τραπεζική και ασφάλειες. Ο συνδυασμός θα λάβει τη μορφή κοινής εταιρείας χαρτοφυλακίου, στην οποία η CDC θα ελέγχει μικρό μερίδιο για νομικούς λόγους και η CNCE το υπόλοιπο. Η θέση του προέδρου θ’ ανατίθεται εκ περιτροπής και πρώτος πρόεδρος θα διορισθεί ο κ. Λεμπέγκ, ο οποίος θα έχει αναπληρωτή τον κ. Μιλό.

Τα δυο ιδρύματα θα διοχετεύσουν σημαντικό μέρος του ενεργητικού τους, ούτως ώστε να διασφαλισθεί η σχετική ισότητα. Η CDC θα διοχετεύσει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής, CDC Ixis. Οσο για την Caisses d’ epargne, θα εντάξει κάποιες θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστικού ομίλου ζωής, Ecureuil Vie, του ομίλου γενικών ασφαλειών Ecureuil IARD, της εταιρείας διαχείρισης Ecureuil Gestion και τα μερίδιά τους, που ανέρχονται στο 20%, στη CDC Ixis Asset Management και CDC Ixis Capital Market. Η Credit Foncier de France, θυγατρική της Caisses d’ epargne, θα βρίσκεται επίσης μεταξύ των δραστηριοτήτων που θα μεταβιβασθούν, αλλά μόνο εν μέρει, προκειμένου ν’ αποφευχθεί η εκ νέου εθνικοποίησή της.

Η μέθοδος της προσθήκης του δικτύου διανομής γι’ αυτές τις δραστηριότητες δεν έχει ακόμα αποφασισθεί επισήμως. Κατά πάσα πιθανότητα, η εταιρεία χαρτοφυλακίου θα καταλήξει να ελέγχει μερίδια στην περιφερειακή Caisses d’ epargnes προεγγραφόμενη για την έκδοση συνεταιριστικών πιστοποιητικών. Το μέγεθος αυτών των εκδόσεων θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Η μέθοδος αυτή, που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί από την Credit Agricole, θα δώσει τη δυνατότητα στην κεντρική εταιρεία χαρτοφυλακίου να ενοποιήσει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της στη λιανική τραπεζική, αλλά δεν δημιουργεί ενοποιημένο όμιλο. Η μεταβίβαση μεριδίων της Caisses d’ epargnes (18%) και της CDC (37%) στη CNP δεν έχει ακόμα αποφασισθεί.

Οσο σημαντικές και αν είναι αυτές οι σκέψεις, δεν πρέπει να συγχέονται με τον μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης για ένταξη στην Ευρωζώνη. Μπορεί η μείωση της ισοτιμίας της στερλίνας να έχει βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές συνέπειες, οι τελευταίες όμως θα εμφανισθούν ανεξάρτητα από τη βρετανική προσπάθεια ένταξης στην Ευρωζώνη.