ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπό παρακολούθηση από το υπ. Οικονομικών οι δαπάνες του Δημοσίου

Αυστηρότερο έλεγχο στις δαπάνες των υπουργείων, νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ειδικότερα, με κατεπείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Δρυς στους παραπάνω φορείς του Δημοσίου, ζητείται η συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου που συμπεριλαμβάνεται στην εγκύκλιο, ώστε να διαμορφωθεί μία αντικειμενική εικόνα της πορείας υλοποίησης των νέων λογιστικών εφαρμογών.

Να σημειωθεί ότι το απλογραφικό σύστημα (βιβλίο εσόδων-εξόδων) που χρησιμοποιείται από τους φορείς είναι ανεπαρκές για την παροχή πληροφοριών ως προς την πραγματική περιουσιακή και οικονομική κατάστασή τους.

Σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Δρυς αναφέρει ότι «για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε από τους ίδιους τους φορείς σε πιο στάδιο υλοποίησης των κλαδικών λογιστικών σχεδίων βρίσκονται και να είμαστε σε θέση να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα επίσπευσης όλου του έργου, προκειμένου να μην παρατηρούνται φαινόμενα χορήγησης νέων παρατάσεων ή σιωπηρής ανοχής εφαρμογής του παλαιού και αναχρονιστικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων των φορέων αυτών». Η εφαρμογή του ενιαίου λογιστικού σχεδίου, παρέχει τη δυνατότητα τόσο στον ίδιο το φορέα όσο και στο κράτος, που τον επιχορηγεί, να σχηματίσει σαφή εικόνα για την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του, καθώς μέσα από τους λογαριασμούς του εμφανίζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του. Π. K. Χ.

– Στην Ακτή Αλίμου (200 κλίνες Α’ κατηγ.) προβλέπονται έργα αναβάθμισης και λειτουργίας της μαρίνας, υποδομές υποστήριξής της, ενώ τα προτεινόμενα μεγέθη δόμησης είναι σ.δ. 0,10 και ύψος 10,5 μ.