ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το… κατασκευαστικό alter ego της Altec

Περί το 13% του κύκλου εργασιών του ομίλου Altec στη χρήση 2000 προερχόταν από τις κατασκευές! Σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της εταιρείας πληροφορικής, η θυγατρική Οδών & Οδοστρωμάτων παρουσίασε πέρυσι έσοδα που ξεπέρασαν τα 16 δισ. δραχμές και συνεισέφερε σημαντικά στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου. Επειδή, όμως, αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του ομίλου Altec, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η διοίκηση έχει αποφασίσει να μεταβιβάσει την ιστορική τεχνική εταιρεία. Η Οδών & Οδοστρωμάτων ούτως ή άλλως πρέπει να συγχωνευθεί με κάποια άλλη κατασκευαστική, προκειμένου να διατηρήσει το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο που διαθέτει σήμερα. Η ενδεχόμενη πώληση της Οδών & Οδοστρωμάτων συνδέεται, επίσης, και με το σχέδιο αναδιοργάνωσης του ομίλου, κύριο σημείο του οποίου είναι η συγχώνευση των Altec, Sysware και Unisoft.

Στον εξαιρετικά αναλυτικό ετήσιο απολογισμό της Altec, μέσω του οποίου οι κ. Αθ. Αθανασούλης και Γ. Βαλσαμίδης επιχειρούν να απαντήσουν σε όσους υποστηρίζουν πως ο όμιλος εμφανίζεται εσωστρεφής, περιλαμβάνονται και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η βελτίωση του κύκλου εργασιών του ομίλου συνδέεται κυρίως με τα καλά αποτελέσματα ορισμένων θυγατρικών και όχι από την καλή πορεία της μητρικής.

Οι θυγατρικές του ομίλου στο εξωτερικό παρουσίασαν πέρυσι κύκλο εργασιών που προσεγγίζει τα 4,5 δισ. δραχμές, με τη συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων να προέρχεται, όμως, από τη Ρουμανία μέσω της Sysware Romania Srl.

Σημαντική συνεισφορά στα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου Altec είχε και η θυγατρική Altcom, η οποία δραστηριοποιείται ως εμπορικός συνεργάτης της Cosmote. Η Altcom παρουσίασε πέρυσι κύκλο εργασιών ύψους 13 δισ. δραχμών και κέρδη περί τα 330 εκατομμύρια.

Η AFT που δραστηριοποιείται στο χώρο της ολοκλήρωσης συστημάτων, είχε έσοδα άνω των 4,5 δισ. δραχμών (έναντι μόλις 700 εκατ. το 1999), ενώ τα κέρδη άγγιξαν τα 780 εκατομμύρια δραχμές.

Το «ναυάγιο» της συμφωνίας με την Byte Computer για συναρμολόγηση υπολογιστών της ΙΒΜ στην Ελλάδα απεικονίζεται και στα αποτελέσματα της κοινοπραξίας που είχε συσταθεί για το σκοπό αυτόν. Η κοινοπραξία Altec – Byte παρουσίασε έσοδα μόλις 40 εκατομμυρίων έναντι 1,7 δισ. δραχμών το 1999.

Η Οδών & Οδοστρωμάτων δεν είναι, βεβαίως, η μοναδική κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχουν οι βασικοί μέτοχοι της Αltec.

Οι κ. Αθανασούλης και Βαλσαμίδης κατέχουν από 10% έκαστος στην Eco Constructions που σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της προκατασκευής. Το 30% της ίδιας εταιρείας ανήκει στον κ. Δημήτρη Κοντομηνά της Interamerican, ενώ το 25% στην κατασκευαστική ΓΝΩΜΩΝ. Οι βασικοί μέτοχοι της Altec συμμετέχουν, με 13,6% έκαστος, και στην «Ripli Ανώνυμος Τουριστική και Ξενοδοχειακή και Αγροτοκτηνοτροφική Εταιρεία» με έδρα τη Νάουσα Πάρου.

Η σημαντική υποχώρηση στις τιμές των μετοχών του κλάδου πληροφορικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000 έχει εξανεμίσει μεγάλο τμήμα των υπεραξιών που είχε αποκομίσει ο όμιλος από τις εισηγμένες θυγατρικές Sysware, Unisoft και Microland. Οι υπεραξίες της Altec από τις συγκεκριμένες θυγατρικές είχαν εκτοξευθεί σε δεκάδες δισ. δραχμές κατά τις λαμπρές ημέρες της Σοφοκλέους, αλλά περιορίζονταν σε 25 δισ. δραχμές στα τέλη του 2000. Φώτης Κόλλιας

Αυτό είναι το νόημα της πρότασης που επεξεργαζόμαστε στο PSOE για να πάμε σε ένα μοντέλο φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων πιο λογικό, πιο προοδευτικό, πιο σύγχρονο και που κοιτάει προς το μέλλον και όχι προς το παρελθόν. Μια πρόταση που επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση στο πλαίσιο παραμέτρων που, καθώς είναι καινούργιες για το ευρύ κοινό, πρέπει να εξηγηθούν για να αποφευχθούν βιαστικές κρίσεις. Οι κριτικές στη βάση συμφερόντων από εκείνους που έχουν πολλά να κερδίσουν από το ισχύον άδικο σύστημα είναι αναπόφευκτες, αν και μερικές προκαλούν γέλιο.