ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βουλγαρικό χαλυβουργείο εξαγόρασε η «Σιδενόρ»

Εξαγορά στρατηγικής σημασίας για την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της «Σιδενόρ» στα Βαλκάνια αποτελεί η απόκτηση του 75% των χαλυβουργικών εγκαταστάσεων της Stomana στο Πέρνικ της Βουλγαρίας. Η μητρική Eurometal Ltd της βουλγαρικής επιχείρησης κατέληξε σε συμφωνία με την ελληνική εταιρεία για τους όρους συμμετοχής της «Σιδενόρ» στο μετοχικό κεφάλαιο της Stomana Ιndustry.

Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων

Η Stomana Industry είναι η εταιρεία που θα αναλάβει όλη τη δραστηριότητα παραγωγής χάλυβα της χαλυβουργίας Stomana του Πέρνικ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο εξέλιξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις παραγωγής επιμήκων και πλατέων χαλυβουργικών προϊόντων του «Πέρνικ» είναι από τις σημαντικότερες της γειτονικής χώρας. Παράλληλα, η βουλγαρική εταιρεία προετοιμάζει πρόγραμμα εκσυχρονισμού των χαλυβουργικών εγκαταστάσεων, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η «Σιδενόρ» προχώρησε πρόσφατα στην απόσχιση του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής συρματουργικών προϊόντων και ηλεκτροδίων συγκόλλησης που βρίσκεται στο νομό Κιλκίς. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου αποφασίσθηκε για λόγους ανεξαρτητοποίησης της παραγωγικής και διοικητικής διαδικασίας και με την προοπτική ότι η νέα εταιρεία, που θα ασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα με το αντικείμενο του κλάδου θα επιδιώκει την επέκτασή της σε νέα προϊόντα και θα επιτύχει καλύτερο έλεγχο του κόστους παραγωγής, ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων στην αγορά και συνεπώς βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.

Εν τω μεταξύ, «σάρκα και οστά» λαμβάνει η δημιουργία ισχυρού βιομηχανικού πόλου στον Αλμυρό Μαγνησίας από τον Ομιλο Βιοχάλκο. Η«Σιδενόρ» διά μέσου της θυγατρικής της Sοvel κατασκευάζει στον Αλμυρό Βόλου νέο χαλυβουργείο, συνολικού κόστους 15 δισ. δραχμών και υψηλής παραγωγικής δυναμικότητας, το οποίο προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.