ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Lafarge ηγέτης της παγκόσμιας τσιμεντοβιομηχανίας

Τα σκήπτρα της παγκόσμιας τσιμεντοβιομηχανίας αναλαμβάνει πλέον η Lafarge μετά την έγκριση που έλαβε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανταγωνισμού των ΗΠΑ (FTC) για την εξαγορά της Blue Circle.

Ετσι, η Lafarge αναδεικνύεται ως ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου παγκοσμίως με δυνατότητα παραγωγής πάνω από 150 εκατ. τόνους ετησίως.

Η εξαγορά της Blue Circle Industries PLC από τη Lafarge είχε ήδη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η Μαρτίου του 2001, καθώς και από την Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισμού την 11η Απριλίου, υπό την προϋπόθεση πώλησης συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.

Στη Βόρεια Αμερική οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που απαιτούσε η Καναδική Υπηρεσία Ανταγωνισμού και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανταγωνισμού των ΗΠΑ (FTC), συμπεριλαμβάνουν δύο εργοστάσια τσιμέντου (Bownmanville και St Marys στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών), έναν αλεστικό σταθμό, μερικά παράκτια κέντρα διανομής τσιμέντου, πάγια σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ασφάλτου/ασφαλτοστρώσεων.

Η απαίτηση αυτή έχει ήδη καλυφθεί κατά ένα μεγάλο μέρος από μία πρόσφατη συμφωνία με τη Votorantim για την πώληση των περισσοτέρων από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έναντι 727 εκατ. δολαρίων.

Επίσης, στη διαδικασία πώλησης (σύμφωνα με την παραπάνω προϋπόθεση πώλησης περιουσιακών στοιχείων) υπόκεινται ένα εργοστάσιο παραγωγής ασβέστου στην Alabama και ένα πρόσθετο κέντρο διανομής τσιμέντου στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Ως αποτέλεσμα της απόφασης της FTC, το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τις 11 Ιουλίου 2001, μετά από την επικύρωση του Ανώτατου Δικαστηρίου που έχει ορισθεί για αυτήν την ημερομηνία. Η διαπραγμάτευση της μετοχής της Blue Circle θα διακοπεί μία ημέρα πριν και η αφαίρεσή της από τις λίστες θα γίνει μία ημέρα μετά την παραπάνω επικύρωση. Οι μέτοχοι θα λάβουν το αντίτιμο των μετοχών τους μέχρι τις 25 Ιουλίου.