ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος Δείκτης από την Genesis ΑΧΕΠΕΥ

Συνολικά 80 μετοχές απαρτίζουν το «Δυναμικό δείκτη Genesis» που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της διεύθυνσης επενδυτικών υπηρεσιών της Genesis ΑΧΕΠΕΥ με ομάδα ερευνητών, συντονιστής της οποίας υπήρξε ο καθηγητής ανάλυσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίου του τμήματος χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γεώργιος Διακογιάννης. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου δείκτη είναι τα εξής:

– αποτελείται από εταιρείες που επιλέγονται με τη βοήθεια ενός μεγάλου αριθμού αποδεκτών κριτηρίων

– απεικονίζει την τάση της αγοράς

– αποσκοπεί να μετρά ολικές αποδόσεις μετοχών

– αντιπροσωπεύεται από εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και ακόμη ανασκευάζεται ώστε να απεικονίζει σημαντικές αλλαγές, που επέρχονται στη χρηματιστηριακή αγορά. Να διευκρινίσουμε τέλος ότι ο «Δυναμικός Δείκτης Genesis» περιλαμβάνει μόνο κοινές μετοχές και δεν περιέχει εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.