ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύει τη θέση της η Fitco στις διεθνείς αγορές, μέρισμα 31 δρχ.

Καθαρό μέρισμα 31 δραχμών ανά μετοχή θα διανείμει για το 2000 η νεοεισηγμένη Fitco, συμπεριλαμβανομένων και των νέων μετοχών που διατέθηκαν με δημόσια εγγραφή τον περασμένο Μάρτιο.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής τακτικής συνέλευσης ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της παρελθούσης οικονομικής χρήσης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία βελτίωσε εντυπωσιακά τα μεγέθη της σε σύγκριση με τη χρήση 1999, σημειώνοντας αύξηση 31% στον κύκλο εργασιών της και 67% στην καθαρή κερδοφορία της.

Με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης κινούνται τα τριμηνιαία αποτελέσματα της νεοεισηγμένης εταιρείας Fitco, θυγατρικής του Ομίλου Βιοχάλκο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το διάστημα Ιανουαρίου -Μαρτίου 2000 εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 2,151 δισ. δραχμών έναντι 1,328 δισ. δραχμών που ήταν ο τζίρος της εταιρείας το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2000, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 62%. Παράλληλα τα καθαρά προ φόρων κέρδη της Fitco ανήλθαν στα 171 εκατ. δραχμές έναντι 137 εκατ. δραχμών του α’ τριμήνου του 2000, πετυχαίνοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 23%. Τα κεφάλαια που συγκέντρωσε η εταιρεία ανήλθαν σε 6,838 δισ., ενώ ζητούσε το ποσό των 751,4 εκατ.

Η Fitco, που ειδικεύεται στην παραγωγή ημιέτοιμων προϊόντων χαλκού και ορειχάλκου, εκτιμάται ότι κατέχει μερίδιο 80% της εγχώριας αγοράς. Παράλληλα, πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές, που το 2000 έφθασαν το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας κ. Ανδρέα Γοντζέ, η Fitco προτίθεται να ενισχύσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές και να εκμεταλλευθεί το ευνοϊκό κλίμα που διαγράφεται στην Ελλάδα, υλοποιώντας επενδυτικό πρόγραμμα 1,8 δισ. για τη διετία 2001-2002. Πιο συγκεκριμένα, θα αγοραστεί νέα πρέσα διέλασης για την παραγωγή προφίλ και σωλήνων ορειχάλκου, καθώς και η μηχανή παραγωγής συγκολλητού σωλήνα ειδικών κραμάτων χαλκού. Η εταιρεία στο τέλος της χρήσης αναμένει την παράδοση της νέας γραμμής συγκολλητού σωλήνα ειδικών κραμάτων χαλκού, προϋπολογισμού 710 εκατ.