ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ενεργειακές προτιμήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Την καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς των νοικοκυριών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων που αποτελούν και τις βασικότερες κατηγορίες καταναλωτών ενέργειας, επιχειρεί έρευνα της ICAP που περιλαμβάνεται στη μελέτη που πραγματοποίησε με θέμα «Η Αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα. Δυναμική και Προοπτικές», από κοινού με την εταιρεία «Δήλος Επικοινωνίες». Πρόκειται για την πρώτη επιστημονική προσπάθεια καταγραφής της ενεργειακής συμπεριφοράς που γίνεται στη χώρα μας, αν και για τη σωστή ανάγνωση των συμπερασμάτων της θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι περιορισμένες έως και ανύπαρκτες σε πολλές περιπτώσεις δυνατότητες των καταναλωτών για εναλλακτικό καύσιμο ή προμηθευτή.

Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία στηρίζεται σε ένα δείγμα 250 μεταποιητικών επιχειρήσεων και 500 νοικοκυριών, ο Διευθυντής Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος της ICAP κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλής τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας δεν οδήγησε σε ουσιώδες μεταβολές της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από τις μισές μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι ικανοποιημένες από τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν. Παρά την ικανοποίηση από τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, οι βιομηχανίες θα άλλαζαν προμηθευτή εάν παρείχε χαμηλότερες τιμές, ενώ σημαντικό τμήμα τους δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε φυσικό αέριο εάν είχε τη δυνατότητα, λόγω της υπεροχής του έναντι των άλλων πηγών ενέργειας. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η προσφορά ενός νέου ενεργειακού πόρου, του φυσικού αερίου, διαμορφώνουν νέες συνθήκες στην αγορά από τις οποίες θα ωφεληθούν.

Τα νοικοκυριά δηλώνουν στην πλειοψηφία τους ότι παρά τις υψηλές τιμές ενεργειακών πηγών είναι ικανοποιημένα από τη χρήση των πηγών αυτών. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας δεν θα μετέβαλε τη συμπεριφορά του μεγαλύτερου μέρους αυτών. Η πλειοψηφία ωστόσο δήλωσε ότι θα άλλαζε τη χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για θέρμανση, εάν είχε τη δυνατότητα, ενώ για το μαγείρεμα μόνο τα μισά νοικοκυριά θα προτιμούσαν τον ηλεκτρισμό.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΡΑΕ ανακοίνωσε και επισήμως την εντός των ημερών προκήρυξη για πρόσληψη συμβούλου που θα προετοιμάσει το κανονιστικό πλαίσιο για την απελευθέρωση του χονδρεμπορίου στην αγορά του φυσικού αερίου.