ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκτήστε την ταυτότητα ποιότητας

Τ ο υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) χρηματοδοτεί τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την πιστοποίησή τους σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9000.

Στόχος

Η δράση αυτή επιδιώκει να συνεισφέρει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στη χώρα μας και την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών μέσω της υιοθέτησης νέων και αναβαθμισμένων μεθόδων διαχείρισης της ποιότητας.

Η πιστοποίηση κατά ένα ή περισσότερα Συστήματα Διαχείρισης αποτελεί στην πράξη μοχλό για τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών μιας επιχείρησης στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών σταθερής ποιότητας.

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο της σειράς ISO 9000 από τις επιχειρήσεις είναι το πρώτο βήμα προς τη συνολική διαχείριση της ποιότητας.

Το περιεχόμενο του προτύπου προσαρμόζεται στις εξελίξεις του παγκόσμιου επιχειρηματικού χώρου και θα εκφράζει επιτυχημένους οργανισμούς του μέλλοντος. Ηδη έχει εκδοθεί το αναβαθμισμένο πρότυπο ISO 9001/2000 με σημαντικές προσθήκες και βελτιώσεις.

Το αναθεωρημένο αυτό πρότυπο της σειράς ISO 9000 περιλαμβάνει επιπλέον:

– Τον προσδιορισμό των αναγκών του πελάτη και την ικανοποίησή τους.

– Την εμπλοκή και τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης για συνεχή βελτίωση.

– Την επικέντρωση στις διεργασίες και όχι απλά στις διαδικασίες.

– Την απαίτηση ανάλυσης δεδομένων και δεικτών παρακολούθησης.

Εως σήμερα οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με το πρότυπο της σειράς ISO 9000 είναι περίπου 2000, με σημαντική υστέρηση έναντι της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Εκτιμάται ότι στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος (2001-2002) θα ενισχυθούν περίπου 400 επιχειρήσεις και θα δημιουργηθούν πάνω από 80 νέες θέσεις εργασίας στελεχών διαχείρισης της ποιότητας έως το τέλος του 2002.

Μικρομεσαίες

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών και του τουρισμού και απασχολούν έως 250 άτομα, έχουν δύο τουλάχιστον ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών έως 12 δισ., η δραστηριότητα των οποίων εμπίπτει στους κλάδους που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα.

Οροι χρηματοδότησης

Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης ορίζεται στο 40% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού τής κάθε πρότασης.

Το υπόλοιπο ποσό 60% αποτελεί ίδια συμμετοχή και μπορεί να καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση δέκα (10) εκατομμύρια.

Επιλέξιμες δαπάνες: Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

– Δαπάνες Συμβούλου Πιστοποίησης.

– Δαπάνες Φορέα Πιστοποίησης.

Διάρκεια υλοποίησης της πρότασης: Η διάρκεια υλοποίησης της πρότασης ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του έργου.

Προθεσμία υποβολής: Η προκήρυξη του πρώτου κύκλου (2001-2002) του προγράμματος γίνεται στις αρχές Ιουλίου του 2001 και η υποβολή προτάσεων κλείνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2001.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

155.2 Παρασκευή παγωτών.

158.1 Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής.

158.2 Παραγωγή φρυγανιών και μπισκότων, παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής.

158.4 Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

158.5 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κους κους και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων.

Από την 158.6: Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και εκχυλισμάτων καφέ και τσαγιού. Παραγωγή αφεψημάτων βοτάνων.

158.7 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων.

158.8 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών.

Από την 158.9 Παραγωγή σουπών, ζωμών και σαλατών.

159.6 Ζυθοποιία.

159.8 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών (εξαιρείται η παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών).

160.0 Παραγωγή προϊόντων καπνού.

17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών.

18 Κατεργασία ειδών ένδυσης, κατεργασία και βαφή γουναρικών.

19 Κατεργασία και δέψη δέρματος, κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων.

20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.

21 Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.

22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.

232 Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου.

233 Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων.

24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.

25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες.

26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.

272 Κατασκευή σωλήνων.

273 Αλλες πρωτογενείς κατεργασίες του σιδήρου του χάλυβα και παραγωγή κραμάτων σιδήρου εκτός ΕΚΑΧ.

274 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων.

275 Χύτευση μετάλλων.

28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.

29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.

30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.

32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών.

33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων, κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.

34 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

351.2 Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών.

352 Κατασκευή σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών και τροχαίου υλικού.

353 Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών.

354 Κατασκευή μοτοσικλετών και ποδηλάτων.

355 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μ.α.κ.

36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.

37 Ανακύκλωση.

40 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και ζεστού νερού.

41 Συλλογή, καθαρισμός και διανομή νερού.

50 Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, λιανική πώληση καυσίμων για οχήματα.

51 Χονδρικό εμπόριο και εμπόριο με προμήθεια, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών.

52 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, επισκευή ειδών ατομικής και οικιακής χρήσης.

551 Ξενοδοχεία.

552 Εγκαταστάσεις κατασκήνωσης (κάμπινγκ) και άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος για μικρή χρονική διάρκεια.

555.2 Τροφοδοσία με τρόφιμα (κέτερινγκ).

602.1 Αλλες χερσαίες μεταφορές.

602.4 Οδική μεταφορά εμπορευμάτων.

631.1 Διακίνηση φορτίων.

633 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών δραστηριότητες τουριστικής βοήθειας μ.α.κ.

634 Δραστηριότητες άλλων γραφείων μεταφορών.

641.2 Ταχυδρομικές δραστηριότητες εκτός από τις δραστηριότητες των εθνικών ταχυδρομείων.

72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες.

741.4 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβούλων.

744 Διαφημίσεις.

747 Δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων.

748.2 Δραστηριότητες συσκευασίας.

853.1 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας με παροχή καταλύματος.

853.2 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.