ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Στενή» συνεργασία των ΕΤΑ με την Αστήρ Παλλάς

Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων βρίσκεται η διοίκηση της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. με τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, για την παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑ Α.Ε. στην παραλιακή ζώνη της Αττικής στην θυγατρική εταιρεία του Τραπεζικού Ομίλου Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη ΑΞΕ.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που κινούνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση 3 εκτάσεων στην παραλιακή ζώνη, η ΕΤΑ Α.Ε. θα εισέλθει στο μετοχικό κεφάλαιο της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη ΑΞΕ. Οπως επισημαίνει στην «K» ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑ Α.Ε. κ. Τάσος Χωμενίδης, οι εκτάσεις για τις οποίες γίνεται λόγος είναι περί τα 110 στρέμματα τα οποία αποτελούν μέρος της έκτασης που βρίσκεται η ξενοδοχειακή μονάδα Αφροδίτη, η μαρίνα της Βουλιαγμένης και έκταση στη Γλυφάδα που έχει μισθωθεί στην εταιρεία Εστρέλια του Ομίλου Αλαμανή. Σημειώνεται ότι στην έκταση στο συγκρότημα της Βουλιαγμένης υπάρχει πρόβλεψη για την κατασκευή νέων μπανγκαλόους. Αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη βρίσκεται από ανεξάρτητο εκτιμητή διαδικασία αποτίμησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης θα αποτελέσουν τη βάση προκειμένου στη συνέχεια να συμφωνηθεί μεταξύ των 2 πλευρών το ποσοστό μετοχών που θα πάρει η ΕΤΑ Α.Ε. στην Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη ΑΞΕ. Επίσης, από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων δεν αποκλείεται η Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη ΑΞΕ να πάρει υπό τον έλεγχό της και την πλαζ της Βουλιαγμένης για την οποία είχε καταθέσει προσφορά στον σχετικό διαγωνισμό προκειμένου να αναλάβει την εκμετάλλευσή της αλλά κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης ήρθε δεύτερη. Στην περίπτωση αυτή η προκριθείσα Κοινοπραξία στον διαγωνισμό θα δίνει τα μισθώματα ετησίως στην Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένη ΑΞΕ.

Παράλληλα, αυτήν την περίοδο πραγματοποιούνται διαδοχικές συναντήσεις μεταξύ της διοίκησης της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και των εκπροσώπων του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου -επικεφαλής του οποίου είναι η Fuji Bank-, ο οποίος έχει προσληφθεί με στόχο τη στήριξη της προσπάθειας για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑ Α.Ε. Οι συναντήσεις γίνονται προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι προτάσεις του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την αξιοποίηση του πρώτου πακέτου περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον κ. Χωμενίδη, η διαδικασία αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. θα πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις. Πρώτον να διέπεται από σύγχρονο πνεύμα τουριστικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό ως κύρια χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναδειχθούν η φαντασία, ο σεβασμός στο περιβαντολλογικό ισοζύγιο και η ανάπτυξη νέων προϊόντων τα οποία συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου. Δεύτερον θα πρέπει να προκύψουν αξίες που ενισχύσουν άμεσα ή έμμεσα το ΑΕΠ. Οπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΑ Α.Ε. «Από την Fuji περιμένουμε τεχνογνωσία με κυριάρχο στοιχείο την παροχή νέων υπηρεσιών από τις επενδυτικές τράπεζες οι οποίες θα εισηγηθούν τα σενάρια αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και θα φέρουν επενδυτικά σχήματα νέου τύπου». Και συνεχίζει. «Πρέπει να φέρει κάτι καινούργιο, κάτι σύγχρονο. Σύντομα και αξιόπιστα. Ενα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει στην Ελλάδα αλλά είναι σύνηθες στον δυτικό κόσμο. Και μέσα από αυτό το πρίσμα ιδιαίτερα για την παραλιακή ζώνη τα διάσπαρτα περιουσιακά στοιχεία στο στάδιο αξιοποίησής τους να τεθούν σε μία ενιαία αντίληψη διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου». Εξάλλου, ο κ. Χωμενίδης επισημαίνει ότι «απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα του έργου της Fuji είναι ο συντονισμός των μελών του σχήματος και η ενίσχυση των προτάσεων με την αρωγή των τραπεζών, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχημάτων. Αυτό που επιδιώκουμε δεν είναι η υλοποίηση συνηθισμένων επενδύσεων ούτε δάνεια, θέλουμε επενδύσεις με ονοματεπώνυμο».

Ο κ. Χωμενίδης θεωρεί ότι η Ελλάδα θα χάνει χρόνο με τον χρόνο μερίδιο από τον χαμηλού εισοδηματικού επιπέδου τουρισμό, ο οποίος θα κατευθύνεται σε άλλους προορισμούς. Γι’ αυτό στόχος μας πρέπει να είναι η προσέλκυση υψηλού εισοδηματικού επιπέδου τουρίστες. Και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μη ανταλλάξιμο τουριστικό πρότυπο το οποίο θα προτιμάται και θα αναγνωρίζεται.

Οσον αφορά στις προβλέψεις για την πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΕΤΑ Α.Ε. στο σύνολο του έτους ο κ. Χωμενίδης εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα φθάσει σε 33,5 δισ. δρχ. έναντι 18 δισ.δρχ. το 1999. Αντίστοιχα, τα κέρδη θα φθάσουν σε 25 δισ. δρχ. από 11,5 δισ. δρχ. στην περυσινή οικονομική χρήση. Σημειώνεται ότι η λογιστική αξία της εταιρείας αποτιμάται σε 1 τρισ. δρχ., ενώ η πραγματική αξία υπολογίζεται σε 3 τρισ. δρχ.

5. Η ολοένα και επιθετικότερη εισβολή ξένων προϊόντων, σε συνδυασμό με την επικράτηση ενός υπερκαταναλωτικού μοντέλου, προδίδει αφενός το πρόβλημα της παραγωγικής δυσκαμψίας και της ανταγωνιστικότητας και αφετέρου το πρόβλημα μιας βραχυπρόθεσμης και ευκαιριακής αντίληψης των πραγμάτων από την πλειοψηφία στην κοινωνία. Δεν αντικατοπτρίζει στέρεη ευημερία. Για υποθήκευση πρόκειται, όταν αναφερόμαστε σε μία υπερδανεισμένη και με χαμηλή ανταγωνιστικότητα οικονομία όπως η ελληνική.