ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Συμφιλίωση» PC και οικιακών συσκευών Internet

Οι οικιακές συσκευές του Ιντερνετ θα παίξουν ένα συμπληρωματικό ρόλο προς τον οικιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν πρόκειται να τον αντικαταστήσουν, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Strategy Analytics, το «Διαδικτυακό Νοικοκυριό – Η αγορά του Ιντερνετ και των Μηχανών Ανοικτού Δικτύου». Ενώ ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα παραμείνει το κυρίαρχο τερματικό του Ιντερνετ, τα περισσότερα νοικοκυριά θα έχουν στη διάθεσή τους ακόμη μια σειρά άλλων μηχανών ανοικτού δικτύου, η αξία των οποίων το 2005 θα ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Εως το 2005, σύμφωνα με τη μελέτη, το 74% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών θα είναι δικτυωμένα με υπηρεσίες ανοικτού δικτύου, ενώ το 81% αυτών των νοικοκυριών θα χρησιμοποιεί το διαδικτυακό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Internet ΡC).

Οι πωλήσεις των αμφίδρομων οικιακών συσκευών, όπως ψηφιακοί αποκωδικοποιητές και εξελιγμένες κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, θα προσεγγίσουν τα 4 δισ. δολάρια το 2000, δηλαδή θα καταγραφεί μια αύξηση της τάξης του 15%. Οι πωλήσεις θα προσεγγίσουν τα 5,5 δισ. δολάρια το 2002 για να πέσει στα 4,4 δισ. δολάρια το 2005.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Strategy Analytics, οι καταναλωτές στο μέλλον θα είναι σε 24ωρη βάση συνδεδεμένοι με τις υπηρεσίες ανοικτού δικτύου και μάλιστα στα περισσότερα δωμάτια του μέσου νοικοκυριού.

Το μέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό θα έχει 2,5 μηχανές ανοικτού δικτύου έως το 2005. Αυτό σημαίνει ότι αναδύεται μια νέα τεράστια αγορά για υπηρεσίες και περιεχόμενο.

Οσον αφορά στις εθνικές παραγωγές, μερικές χώρες έχουν επιβάλει συγκεκριμένες ποσοστώσεις όσον αφορά την προβολή της εθνικής γλώσσας ή αυτές των εθνικών τους μειονοτήτων (Γαλλική κοινότητα Βελγίου, Γαλλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία και Βρετανία). Στις χώρες αυτές οι τηλεοπτικοί φορείς απαιτείται να έχουν εθνικές παραγωγές (τα ποσοστά διαφέρουν από 25% ως 50%) στο σύνολο του τηλεοπτικού τους χρόνου.