ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μετ’ εμποδίων η είσοδος του ΟΛΘ στο Χρηματιστήριο

Κατατίθεται επίσημα εντός της εβδομάδος το Ενημερωτικό Δελτίο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., για την εισαγωγή του 25% των μετοχών του στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ.

Η δημόσια εγγραφή, ωστόσο, αν και η αρχική πρόθεση τόσο του Δημοσίου όσο και των αναδόχων ήταν να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου, τώρα «σκοντάφτει» στο δυσμενές χρηματιστηριακό κλίμα και άγνωστο παραμένει αν θα επιχειρηθεί κάτω από τις σημερινές συνθήκες.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ορίσθηκαν η Bank of America και η ΑΤΕ. Από τις υφιστάμενες 10.080.000 μετοχές του ΟΛΘ θα διατεθούν στο κοινό συνολικά 2.520.000 μετοχές, εκ των οποίων οι 2.400.000 με δημόσια εγγραφή και οι 120.000 με ιδιωτική τοποθέτηση, οι οποίες θα διατεθούν στους εργαζομένους της εταιρείας με προνομιακή τιμή. Το εύρος διάθεσης της τιμής της μετοχής με δημόσια εγγραφή θα καθορισθεί με τη διαδικασία του Book Βuilding.

Με μετοχικό κεφάλαιο 30 δισ. δρχ. ο ΟΛΘ Α.Ε. οδηγείται στο ΧΑΑ με ιδιαίτερα ελκυστικά μεγέθη, όπως αποτυπώνονται στην πρώτη υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στο διάστημα 1 Ιουνίου 1999-31 Δεκεμβρίου 2000 ανήλθε σε 23,493 δισ. δρχ. με κέρδη προ φόρων 1,2 δισ. δρχ.

Για την τρέχουσα χρήση, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση του Λιμένος εμφανίζεται αισιόδοξη για τα οικονομικά αποτελέσματα που θα παρουσιάσει, εντούτοις δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός της κρίσης στην ΠΓΔΜ, που αποτελεί έναν από τους κυριότερους πελάτες του ΟΛΘ και δεν αποκλείεται να συμπιέσει τα μεγέθη του.

Σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα του ΟΛΘ για το 2001, προγραμματίζονται η αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των γηπέδων, καθώς και η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων στην Ελευθέρα Ζώνη για την εξυπηρέτηση χρηστών και πελατών, συνολικού κόστους 2,850 δισ. δρχ., ενώ συμπεριλαμβάνεται και η επέκταση του 6ου προβλήτα. Η διοίκηση του ΟΛΘ σχεδιάζει εξάλλου και την ανέγερση Εμπορευματικού Κέντρου στη βάση του 6ου προβλήτα, σχεδιασμός που θα αρχίσει να υλοποιείται από το 2002.

Χθες συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΘ το οποίο ενέκρινε τη διεύρυνσή του (από 9μελές σε 11μελές) με την εισδοχή δύο νέων μελών, καθώς και άλλων δύο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων (Δημ. Μπακατσέλος και Δημ. Δημητριάδης).