ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υψηλότερος ο ρυθμός ανάπτυξης της Βρετανίας

Λονδίνο. Κατά 0,5% αναπτύχθηκε η βρετανική οικονομία στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, ποσοστό υψηλότερο κατά 0,1% του 0,4% που είχε ανακοινωθεί επισήμως από τη Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Η προς τα πάνω αναδιάρθρωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην καλύτερη της αναμενόμενης απόδοσης των κλάδων των υπηρεσιών και των κατασκευών.

Τα νέα στοιχεία διαμόρφωσαν τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του βρετανικού ΑΕΠ στο 2,7%, όταν στη διάρκεια του 2000 το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε σε 3,1%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας η αναδιάρθρωση έγινε μετά τα νέα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με τα οποία η απόδοση του κλάδου των κατασκευών αυξήθηκε τελικά κατά 1,7%, αντί μείωσης κατά 0,5% που εκ παραδρομής ανέφεραν τα αρχικά στοιχεία.

Η αναδιάρθρωση του ποσοστού του ρυθμού ανάπτυξης ικανοποιεί πολλούς οικονομολόγους που δεν συμφωνούσαν με τους αρχικούς υπολογισμούς, υποστηρίζοντας ότι τα επίσημα νούμερα της Στατιστικής Υπηρεσίας δεν συνάδουν με τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της ανεργίας αλλά και τις υψηλές καταναλωτικές δαπάνες. Ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Τράπεζα της Αγγλίας δεν θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις του διατραπεζικού επιτοκίου. Σήμερα, το επιτόκιο έχει διαμορφωθεί στο 5,25% μετά τις τρεις μειώσεις που πραγματοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας υπό τον φόβο της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της διεθνούς οικονομίας.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε 11,6 δισ. στερλίνες, έναντι 10,8 δισ. στερλινών στο τέταρτο τρίμηνο του 2000. Η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος εκτιμάται ότι περιόρισε τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,4%. Εκτός αυτού, η Στατιστική Υπηρεσία υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των ακινήτων στην Αγγλία και την Ουαλία, καθώς αυτές επηρεάζουν άμεσα τον πληθωρισμό στη Βρετανία.