ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΧΠΑ: μέτοχοι της ΕΧΑΕ αμέσως μετά τη συγχώνευση

Με την ευχή να έχει αντιστραφεί η εικόνα της αγοράς εντός του επόμενου χρόνου, ξεκίνησε χθες τη συνέλευση του Χρηματιστηρίου Παραγώγων ο πρόεδρος του ΧΑΑ και του ΧΠΑ κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ελπίζει η επόμενη συνέλευση της αγοράς παραγώγων να διεξαχθεί σε ευνοϊκότερο χρηματιστηριακό κλίμα. Παράλληλα, τόνισε ότι οι διαδικασίες για τη συγχώνευση των δύο χρηματιστηρίων εξελίσσονται ομαλά και στόχος είναι να ολοκληρωθούν αμέσως μετά τη σχετική απόφαση από τη Βουλή. Για τον λόγο αυτό, η χθεσινή συνέλευση -που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 85%- ενέκρινε την κατάργηση του άρθρου 6 του καταστατικού για τη μετοχική σύνθεση του ΧΠΑ. Στόχος, είναι οι μέτοχοι του ΧΠΑ να γίνουν μέτοχοι της ΕΧΑΕ, αμέσως μετά τη συγχώνευση των δύο χρηματιστηρίων. Στο σημείο αυτό, ο πρόεδρος του ΣΜΕΧΑ κ. Παναγιώτης Βοϊλής σχολίασε ότι μετά την αποτίμηση του ΧΠΑ η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των δύο εταιρειών πρέπει να είναι ελκυστική για τους μετόχους.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την παρελθούσα χρήση, ενώ εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις του 2000, στη διάρκεια του οποίου το ΧΠΑ πέτυχε κέρδη 270 εκατ. δρχ. και κύκλο εργασιών 1,2 δισ. δρχ. Υπενθυμίζεται ότι τα αντίστοιχα μεγέθη της πρώτης χρήσης (Αύγουστος-Δεκέμβριος 1999), είχαν διαμορφωθεί σε 65,5 εκατ. δρχ. και 689 εκατ. δρχ. Το λειτουργικό αποτέλεσμα του 2000 διαμορφώθηκε σε 96 εκατ. δρχ., έναντι ζημίων 348 εκατ. δρχ. το 1999. Στόχος είναι τα μεγέθη αυτά να διπλασιασθούν στη φετινή χρήση, στη λήξη της οποίας εκτιμάται ότι τα μέλη του ΧΠΑ θα ανέρχονται σε 70 έναντι 53 περίπου που είναι σήμερα.

Εν τω μεταξύ, αναβλήθηκε η απόφαση για τη στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ που θα συζητηθεί σε έκτακτη συνέλευση προς το τέλος του έτους, όπου θα προταθεί η μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής σε 2,93 ευρώ αντί αύξησης του κεφαλαίου κατά 66,75 εκατ. δρχ.