ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κομισιόν: Δημοσιονομική νάρκη η γήρανση του πληθυσμού

Τη σοβαρότατη απειλή που στοιχειοθετεί για το ασφαλιστικό σύστημα ειδικά και την ελληνική οικονομία γενικότερα, η γήρανση του πληθυσμού, έρχεται να επισημάνει εκ νέου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έκθεσή της για τα δημόσια οικονομικά στην Ευρώπη των «15», που δίδεται σήμερα στη δημοσιότητα, στην οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες μία μείωση στις φορολογίες κρύβει σοβαρούς κινδύνους.

Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχία για τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σε όλα τα κράτη-μέλη λόγω της γήρανσης του πληθυσμού ιδίως, δε, «στα κράτη-μέλη που έχουν υψηλό επίπεδο δημοσίου χρέους» και στα «οποία προβλέπεται σημαντική αύξηση στις δημόσιες δαπάνες για τις συντάξεις». Σε αυτά δε τα κράτη θα πρέπει να εξευρεθεί μια ισορροπία μεταξύ μείωσης του χρέους και μείωσης των φόρων και πιο συγκεκριμένα «η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη μείωση του χρέους». Ετσι «τα υπάρχοντα στοιχεία» καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο θα οδηγήσει σε αύξηση των δημοσίων δαπανών για συντάξεις και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά 5 ώς 8% του ΑΕΠ, ενώ ειδικά για την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία «ενδέχεται η αύξηση να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη». Χωρίς να τα κατονομάζει ευθέως, επισημαίνει ότι «σε ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος να αρχίσει αμέσως».

Απαιτείται, τονίζει, η λήψη μέτρων και δη άμεσα, διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι δραματικές. Οπως επισημαίνεται, «οι επιπτώσεις της γήρανσης στους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών δεν θα καταστούν εμφανείς παρά μακροπρόθεσμα, όμως η σοβαρότητα των επιπτώσεων αυτών θα καθορισθεί από αποφάσεις που θα ληφθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εντός των χρονικών ορίων των προγραμμάτων σταθερότητος και ανάπτυξης».

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόκειται στην ουσία για επιλογές πολιτικής όπως ο μεσοπρόθεσμος στόχος για τον προϋπολογισμό, ο ρυθμός μείωσης του δημοσίου χρέους και το μέγεθος και η μορφή των φοροαπαλλαγών, οι οποίες γίνονται σήμερα αλλά θα καθορίσουν το μέλλον, και ως εκ τούτου θα κρίνονται πάντα υπό το πρίσμα των επιπτώσεών τους στη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών.

Ετσι, όπως απεφασίσθη προ μηνών και στη σύνοδο κορυφής της Στοκχόλμης, η απαίτηση για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών προ των προκλήσεων της γήρανσης του πληθυσμού θα πρέπει να αποτελέσει ουσιαστικό συστατικό των προγραμμάτων σταθερότητος και ανάπτυξης. Τα δε κράτη-μέλη θα πρέπει να θέτουν προκαταβολικά υπ’ όψιν της Επιτροπής μείζονος σημασίας οικονομικές αποφάσεις τους.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την παρούσα δυσμενή διεθνή συγκυρία, για την Κομισιόν αυτή θα αποτελέσει και την πρώτη πραγματική δοκιμασία της δέσμευσης που έχουν αναλάβει τα κράτη-μέλη της Ζώνης Ευρώ για τήρηση αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας ιδίως, καθώς για τις περισσότερες χώρες μία αύξηση των δημοσίων δαπανών προς αντιμετώπιση της κρίσης θα είχε εντέλει δυσάρεστες συνέπειες.

Ολοι μας θεωρούμε αυτονόητο ότι είμαστε Ελληνες, ότι είμαστε Ελληνες πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις. Αν στο μυαλό του κ. Χριστόδουλου αυτά δεν είναι αυτονόητα είναι γιατί έχει το δικό του πρότυπο του Ελληνα, το οποίο θέλει και να μας επιβάλει, όχι ευτυχώς με το ρόπαλο όπως μερικοί ομόφρονες και ομόσχημοι του παρελθόντος, αλλά έστω με την αγιαστούρα. Από αυτή την άποψη τουλάχιστον η πρόοδος είναι καταφανής!