ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικός μέτοχος της F&C πλέον ο όμιλος Eureko

Με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού πανευρωπαϊκού ομίλου στον τομέα του asset management, ο πορτογαλο-ολλανδικός όμιλος της Eureko, που πρόσφατα έκανε την εμφάνισή του και στην ελληνική αγορά, εξαγοράζοντας τον όμιλο της Interamerican, προχώρησε στην απόκτηση και του υπολοίπου 10% της εταιρείας holding F&C Group Limited.

Η εξαγορά του υπολοίπου 10% έγινε έναντι αντιτίμου 62,4 εκατ. ευρώ και καθιστά πλέον τη Eureko ιδιοκτήτη του 100% της εταιρείας F&C, που είναι η holding εταρεία της F&C Management Limited, η οποία με τη σειρά της είναι ο σύμβουλος επενδύσεων της Foreign & Colonial.

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο Δεκέμβριο η Eureko είχε εξαγοράσει το μερίδιο που είχε η Hypo Vereinsbank στην F&C, που ανερχόταν στο 90%, μεταβίβαση που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Με τον τρόπο αυτό η Eureko καθίσταται ο αποκλειστικός μέτοχος της F&C και τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια του ομίλου ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ. Μέσα από την πολιτική διαδοχικών εξαγορών τα τελευταία χρόνια ο όμιλος έχει αναδειχθεί στον μεγαλύτερο διαχειριστή της αγοράς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στην Ολλανδία και την Πορτογαλία, διαδραματίζει ηγετική θέση μεταξύ των επενδυτικών ομίλων στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ κατατάσσεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων διαχειριστών στα αποθεματικά των συνταξιοδοτικών ταμείων στην Ευρώπη.

Με αφορμή την απόκτηση του συνόλου της F&C, ο διευθύνων σύμβουλος της Eureko κ. J. Talone δήλωσε ότι η εξαγορά φέρνει τον όμιλο πιο κοντά στην ανάδειξή του σε κορυφαία θέση στη διαχείριση κεφαλαίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα διατηρεί τη σχέση του με τον όμιλο της F&C Group, από την πλευρά του οποίου ο πρόεδρος κ. J. Sclater δήλωσε ότι η σταδιακή υποχώρησή του από το μετοχικό κεφάλαιο της F&C, ήταν ανεμενόμενη καθώς αντιπροσώπευε μόλις το 1% του χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Σημειώνεται ότι η συνολική αναδιάρθωση των συμμετοχών του ομίλου της Eureko αποτελεί στρατηγική επιλογή στο πλαίσιο της απόφασης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο το 2002. Στη βάση αυτής της απόφασης το 2000, ο όμιλος προχώρησε σε μια σειρά στρατηγικών εξαγορών που επέτρεψαν την ταχεία επέκτασή του σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, αυξάνοντας τα συνολικά κεφάλαιά του από 4,3 εκατ. ευρώ σε 49,1 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος της Δέλτα Singular κ. Ανδρέας Δρυμιώτης και η οικογένειά του θα ελέγχουν το 3% των μετοχών της νέας εταιρείας.