ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΚΙΣ με το ίδιο σχήμα για τα έργα του 2ου πακέτου

Με το ίδιο σχήμα αναμένεται να διεκδικήσει -πλην σημαντικού απροόπτου- τα έργα του δεύτερου πακέτου συγχρηματοδοτούμενων έργων και συγκεκριμένα το τμήμα Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Λεύκτρο-Σπάρτη, όπως επίσης και τα Αστικά Εργα Αττικής, ο κατασκευαστικός όμιλος K. Ι. Σαραντόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι στο σχήμα συμμετέχουν, από ελληνικής πλευράς, η ΤΕΓΚ, η ΑΤΤΙΚΑΤ, η Προοδευτική, ενώ από την Ιβηρική Χερσόνησο συμμετέχουν η Somague (Πορτογαλία) και ο όμιλος της FCC Sagir (Ισπανία).

Μεταξύ των αποφάσεων της χθεσινής τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας, περιλαμβάνεται η τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 8,3 δισ. δρχ. Συγκεκριμένα, προτάθηκε από το ποσό των 4 δισ. δρχ. που προβλεπόταν για την εξαγορά τεχνικών εταιρειών, να διατεθεί κονδύλι 1,3 δισ. δρχ. για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε αστικά ακίνητα (ήδη έχουν διατεθεί 848 εκατ. δρχ.), 600 εκατ. δρχ. για κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρείας στα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα και 296 εκατ. δρχ. για την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης. Να σημειώσουμε ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα η διαδικασία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με την ΤΕΓΚ, ενώ στόχος της εταιρείας παραμένει η συμμετοχή στη νέα ανώτατη εργοληπτική Ζ’ τάξη.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 36 δρχ. ανά μετοχή για τη χρήση 2000, με ημερομηνία αποκοπής τη 2α Ιουλίου. Το 2000 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 36,7 δισ. δρχ., ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 2,5 δισ. δρχ.

Για την τρέχουσα χρήση προβλέπεται η ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε 46,7 δισ. δρχ. και των κερδών σε 3,3 δισ. δρχ., καθώς το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων ανέρχεται σε 85 δισ. δρχ.

Οπως δηλώνει το στέλεχος του νεοϋρκέζικου Ινστιτούτου Ερευνών Οικονομικών Κύκλων, Λάκσαμ Ατσουθάν, «είναι πολύ πιθανόν ότι διανύουμε περίοδο ύφεσης…». Ο ίδιος αναφέρει ότι κατά κανόνα οι υφέσεις διαρκούν 10 μήνες.