ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη διαιτησία η K. Ι. Δανιηλίδης για σύμβαση με ΙΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Στη διαιτησία προσέφυγε η διοίκηση της K. Ι. Δανιηλίδη «Η Παναγία» για το θέμα της σύμβασης με το ΙΚΑ. Οπως έγινε γνωστό κατά τη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων, η σύμβαση για τη μίσθωση της ομώνυμης κλινικής στη Θεσσαλονίκη έχει παραταθεί σιωπηρά, καθώς το ΙΚΑ δεν την έχει καταγγείλει, και μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, συνεχίζει να καταβάλει τις υποχρεώσεις του. Η διοίκηση της Δανιηλίδης αποφάσισε να προσφύγει στον πρόεδρο εφετών Θεσσαλονίκης για να επισημοποιηθεί η λήξη της σύμβασης και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει την καταβολή των απαιτήσεων από το ΙΚΑ για το διάστημα που λειτουργεί υπό το σημερινό καθεστώς η κλινική, με την ετήσια αύξηση του μισθίου, όπως προβλέπεται στην υπάρχουσα σύμβαση.

Μέρισμα 16 δρχ.

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε χθες τη διανομή μερίσματος 9 δρχ. ανά μετοχή για τη χρήση του 2000 έναντι 16 δρχ. Συνολικά, θα διανεμηθούν 167 εκατ. δρχ. που αντιστοιχούν στο 36% των κερδών της εισηγμένης. Η συγχώνευση διά απορροφήσεως των, Euromedica, Κυανούς Σταυρός, Τατιάνα και Διαγνωστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από την Κ.Ι. Δανιηλίδης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του Αυγούστου και η νέα Euromedica ΑΕ, με μετοχικό κεφάλαιο 10,4 δισ. δρχ. και ίδια κεφάλαια 24 δισ. δρχ. προσβλέπει για το 2001 σε τζίρο 15 δισ. δρχ. με κέρδη 2 δισ. δρχ.

Αδεια για «Γένεσις»

Εξάλλου, ανακοινώθηκε, ότι εξασφαλίσθηκε η οικοδομική άδεια για την ανέγερση της «Γένεσις» και τώρα αξιολογούνται οι προσφορές για την επιλογή του εργολάβου, ενώ μέχρι το φθινόπρωο θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης ανακαίνιση των κλινικών Κυανούς Σταυρός και Τατιάνα.