ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνολικές επενδύσεις 34 δισ. η Χαλκόρ

Επενδυτικό πρόγραμμα που θα ξεπεράσει τα 34 δισ. δρχ. για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, προωθεί η Χαλκόρ προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, οι επενδύσεις που υλοποιεί η εταιρεία για το τρέχον έτος θα ξεπερνούν τα 14 δισ. δρχ. και αφορά την προσθήκη μιας επιπλέον πρέσας που θα αυξήσει την παραγωγή σε προϊόντα διέλασης κατά 15.000 τόννους ετησίως, ώστε να ανταποκριθεί η εταιρεία στην αυξανόμενη ζήτηση για χαλκοσωλήνες. Παράλληλα, κεφάλαια άνω των 20 δισ. δρχ. θα επενδύσει η Χαλκόρ στη θυγατρική της εταιρεία Sofia Med στα επόμενα τέσσερα χρόνια και η παραγωγική της ικανότητα θα ανέλθει στους 85.000 τόννους ετησίως. Στόχος της επένδυσης αυτής είναι η περαιτέρω αύξηση του όγκου παραγωγής, ο οποίος θα διοχετευθεί κυρίως στις αγορές του εξωτερικού. Εν τω μεταξύ, η χθεσινή συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 28 δρχ. ανά μετοχή, το οποίο είναι αυξημένο κατά 27% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς και η αλλαγή διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Οσον αφορά την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας για τα προσεχή χρόνια, η διοίκηση εκφράζει την αισιοδοξία της που απορρέει από τη λειτουργία των νέων επενδύσεων. Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται από την εικόνα του τριμήνου, στη διάρκεια του οποίου τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 55% και ο κύκλος εργασιών κατά 17%.

Το 2000 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 98,3 δισ. δρχ., έναντι 69,1 δισ. δρχ. και τα κέρδη σε 7 δισ. δρχ., έναντι 13 δισ. δρχ. το 1999.