ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υγεία, ψυχαγωγία οι νέοι στόχοι της ΔΕΛΤΑ

Στόχος είναι πλέον η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πιστεύει ο όμιλος γαλακτοκομικών προϊόντων της ΔΕΛΤΑ και στην κατεύθυνση αυτή θα επιδιώξει την είσοδό του στην προσφορά καταναλωτικών υπηρεσιών όπως είναι η υγεία, η ψυχαγωγία και τη Νέα Οικονομία. Στη βάση αυτή, πέρα από τις επιχειρηματικές κινήσεις που θα γίνουν από τις θυγατρικές του εταιρείες, η ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών αποσκοπεί στην απόκτηση νέων σημάτων, μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων ή την ίδρυση μικτών επιχειρήσεων με τοπικούς και διεθνείς συμμάχους.

Οι ενέργειες αυτές, πιστεύει η εταιρεία, θα βελτιώσουν και τα οικονομικά μεγέθη της, όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών κ. Δημ. Δασκαλόπουλος, ο οποίος προβλέπει ότι το 2003 ο κύκλος εργασιών του ομίλου θα ξεπερνά τα 250 δισ. δρχ. και τα κέρδη θα ανέρχονται τουλάχιστον σε 25 δισ. δραχμές. Στη στρατηγική των εταιρειών του ομίλου εντάσσεται και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεργειών που προκύπτουν. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε έγινε για παράδειγμα η εξαγορά από τη Γενική Τροφίμων του 25% της Famous Gastronomie του ομίλου Δασκαλαντωνάκη, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του ομίλου στο κέτερινγκ σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της ήδη καλής θέσης που κατέχει η Hellenic Catering του ομίλου της Goody’s.

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε πρόσφατα στις σχέσεις με τη Goody’s, η θέση της ΔΕΛΤΑ θα διαμορφωθεί από την εφαρμογή ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου που θα καταστήσει τη βορειολλαδίτικη εταιρεία ηγέτιδα στην αγορά που περιλαμβάνει το τρίπτυχο τρόφιμα-υγεία-ψυχαγωγία. Να σημειωθεί ότι η ΔΕΛΤΑ Συμμετοχών η οποία για το 2000 θα διανείμει μέρισμα 95 δρχ. ανά μετοχή, επένδυσε στη δημιουργία της CPGmarket, της πρώτης πανευρωπαϊκής πλατφόρμας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας για τις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών σε συνεργασία με πολυεθνικές όπως Nestle, Henkel, Danone, Barilla, L’ Oreal κ.ά.