ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παπαστράτος»: ικανοποιητικό το α’ 6μηνο

Καθαρό μέρισμα 325 δραχμών ανά μετοχή, η πληρωμή του οποίου θα ξεκινήσει από τη Δευτέρα 9 Ιουλίου στα καταστήματα της Alpha Bank, πρόκειται να διανείμει η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος. Αυτό αποφασίσθηκε στη χθεσινή ετήσια τακτική συνέλευση της εταιρείας, όπου ενεκρίθη επίσης η καταβολή 450 εκατ. δραχμών στους εργαζομένους της επιχείρησης από τα κέρδη της χρήσης του 2000.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Παπαστράτος κ. Χρήστος K. Κομνηνός, στην ομιλία του προς τους μετόχους, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει περάσει από το οικογενειακό στο επαγγελματικό management και μάλιστα γνωστοποίησε ότι το διοικητικό συμβούλιο από 15μελές έχει ήδη γίνει 7μελές, ενώ από τις 18 διευθυντικές θέσεις οι 10 ήδη έχουν αλλάξει, εκ των οποίων 9 καλύφθηκαν από στελέχη της μεγαλύτερης ελληνικής καπνοβιομηχανίας. Παράλληλα ο κ. Κομνηνός τόνισε ότι την εταιρεία απασχολεί η μετεγκατάσταση του εργοστασίου, αλλά διευκρίνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνολική συμφωνία με τους εργαζομένους, ενώ τόνισε ότι ήδη έχει καταρτισθεί τριετές επενδυτικό πρόγραμμα. Η συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα διαμορφωθεί σε 1,65 ευρώ ή 562,237 δραχμές. Η πορεία του α’ εξαμήνου του 2001 κρίνεται ικανοποιητική, καθώς η εταιρεία βρίσκεται εντός των στόχων, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι στο α’ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Παπαστράτος εμφάνισε αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων σε ποσοστό 7,8%, ενώ τα καθαρά προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. δραχμές έναντι 2,3 δισ. δραχμών το αντίστοιχο τρίμηνο του 2000, παρουσιάζοντας υστέρηση η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι τα περυσινά αποτελέσματα ενσωματώνουν υπεραξίες από πώληση μετοχών ποσού 800 εκατ. δραχμών, ενώ στην τρέχουσα χρήση δεν υπάρχουν αντίστοιχες υπεραξίες. Εξαιρουμένης της υπεραξίας που εισπράχθηκε το 2000, τα καθαρά κέρδη παρουσιάζουν αύξηση 38%. Αναλυτικά στην Ελλάδα ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 8% με παράλληλη αύξηση του μεριδίου της αγοράς στο 14,3%. Το ενοποιημένο μερίδιο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων οίκων (Philip Morris, Seita), έφθασε στο 41%.

Στη Ουκρανία ο όγκος πωλήσεων συνεχίζει να υπολείπεται των αρχικών προβλέψεων, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται ο προβληματισμός της διοίκησης για τις προοπτικές της Papastratos Ukraine.

Στη Ρουμανία οι πωλήσεις τριπλασιάσθηκαν με αποτέλεσμα η Papastratos Romania να παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα μικρό κέρδος, επισπεύδοντας έτσι την απόφαση για περαιτέρω επενδύσεις ύψους 6 εκατ. δολαρίων στη χώρα αυτή.