ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Αμερική συνεχίζει να εμπνέει τους επενδυτές

Σ ε αμερικανικά ομόλογα και μετοχές στρέφονται πλέον οι διαχειριστές κεφαλαίων των περισσοτέρων χωρών του κόσμου, εκτιμώντας ότι η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι αυτή που θα ανακάμψει γρηγορότερα, παρασύροντας και τις υπόλοιπες οικονομίες σε μια αναπτυξιακή τροχιά.

Ερευνα του πρακτορείου Reuters δείχνει ότι διαχειριστές κεφαλαίου από τη Ζώνη του Ευρώ, τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται προς τις αμερικανικές μετοχές και τα ομόλογα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν την έκθεσή τους σε περιουσιακά στοιχεία σταθερού εισοδήματος από τη Ζώνη του Ευρώ. Η πλειοψηφία των 52 διαχειριστών κεφαλαίων που συμμετείχαν στην έρευνα,, μειώνει την έκθεση των χαρτοφυλακίων τους σε ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία λόγω των αμφιβολιών τους για την πορεία του ευρώ και τη διστακτικότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να χαλαρώσει τη νομισματική της πολιτική. Από την άλλη πλευρά, οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις προσπάθειες που καταβάλλει η αμερικανική Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε πριν από τη νέα μείωση, την έκτη στο τρέχον έτος, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.

«Η Federal Reserve έχει προχωρήσει σε θεαματική χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής, ανταποκρινόμενη πλήρως στον ρόλο της, με αποτέλεσμα αυτήν τη στιγμή η αμερικανική οικονομία να εμφανίζει αυξημένες πιθανότητες ανάκαμψης έναντι αυτής της Ζώνης του Ευρώ», υποστηρίζει ο Μισέλ Πολέτι, επικεφαλής του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων της Siciete Generale που διαχειρίζεται κεφάλαια συνολικής αξίας 169 δισ. ευρώ. «Αυτό, σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις, σημειώνει ότι οι αμερικανικές αγορές εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν ταχύτερα από τις ευρωπαϊκές, συμπληρώνει ο κ. Πολέτι.

Από την έρευνα προκύπτει ότι στη διάρκεια του Ιουνίου, τα χαρτοφυλάκια των Ευρωπαίων διαχειριστών κεφαλαίου περιλαμβάνουν, κατά μέσον όρο 52% αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο του 1999, όταν δηλαδή εισήχθη το ευρώ στις διεθνείς συναλλαγματικές αγορές. Αντίστοιχα υψηλή είναι και η παρουσία των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στα χαρτοφυλάκια Βρετανών και Καναδών διαχειριστών κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η στάση των διαχειριστών κεφαλαίων έναντι των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων σημείωσε αξιοσημείωτη μεταβολή σε σύγκριση με τον Μάιο, όταν η πλειοψηφία των διαχειριστών αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό την αναπτυξιακή προοπτική της αμερικανικής οικονομίας.

Η πλειοψηφία των αναλυτών θεωρεί ότι η νομισματική και η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη δεδομένη φάση του οικονομικού κύκλου θεωρείται η ενδεδειγμένη και ότι στο άμεσο μέλλον η κατάσταση της οικονομίας θα βελτιωθεί αισθητά. Από την άλλη πλευρά, οι διαχειριστές εκτιμούν ότι δεν ισχύει το ίδιο στην Ευρώπη.

Ταυτόχρονα, οι διαχειριστές κεφαλαίων διαμαρτύρονται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί μια ιδιαίτερα διστακτική νομισματική πολιτική, καθώς στη διάρκεια του τρέχοντος έτους έχει μειώσει το βασικό της επιτόκιο κατά μόνο 25 μονάδες βάσης. Το γεγονός αυτό ευνοεί τις εκροές κεφαλαίων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενα ακόμα στοιχείο που βοηθάει τις αμερικανικές μετοχές εις βάρος αυτών της Ζώνης του Ευρώ είναι το ενδεχόμενο αλλαγής της στάθμισης των δεικτών της Morgan Stanley Capital International, κίνηση που θα επηρεάσει την επένδυση κεφαλαίων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται ότι θα γίνουν με βασικό κριτήριο τη διασπορά των μετοχών και όχι την κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων, και είναι γνωστό ότι στις αμερικανικές αγορές η διασπορά είναι πολύ υψηλότερη έναντι των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών στις οποίες κυβερνήσεις διαθέτουν μεγάλα μερίδια ικανοποιητικού αριθμού επιχειρήσεων.

Διχάζει η Ιαπωνία

Θετικοί όμως εμφανίζονται οι διαχειριστές κεφαλαίων και για τις ιαπωνικές μετοχές, καθώς ελπίζουν ότι η κυβέρνηση του Τόκιο θα προωθήσει επιτέλους τις μεταρρυθμίσεις του τραπεζικού συστήματος με σημαντικότερη την επίλυση του προβλήματος των επισφαλών πιστώσεων. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι η αγορά ιαπωνικών μετοχών δεν βρίσκει σύμφωνο το σύνολο των διαχειριστών. Μεταξύ αυτών που προέρχονται από τη Ζώνη του Ευρώ, τη Βρετανία και τον Καναδά οι ιαπωνικές μετοχές καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος των χαρτοφυλακίων τους, σε αντίθεση με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους που μειώνουν διαρκώς την έκθεσή τους στις μετοχές της Ιαπωνίας.