ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόλις 62 εκατ. πλήρωσε το Δημόσιο τον Ιανουάριο στους προμηθευτές του

ypoikonom2--2

Πληρωμές με το σταγονόμετρο πραγματοποιεί το ελληνικό Δημόσιο προς τους προμηθευτές του, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο καταβλήθηκαν μόλις 62 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 3,135 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ελληνικό Δημόσιο πλήρωσε τον μήνα Ιανουάριο μόλις 34,1 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, 7 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς επιστροφές φόρων και 20,9 εκατ. ευρώ για χρέη φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις (εκκρεμείς επιστροφές φόρων και υποχρεώσεις προς προμηθευτές) διαμορφώθηκαν τον Ιανουάριο του 2018 σε 3,135 δισ. ευρώ.

Στα τέλη Ιανουαρίου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των υπουργείων, των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσοκομείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ανήλθαν στα 2,44 δισ. ευρώ, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 692 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώνονται στα τέλη Δεκεμβρίου ως εξής:

• 99 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία.

• 225 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• 1,432 δισ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 532 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ.

• 348 εκατομμύρια είναι οι οφειλές των νοσοκομείων.

• 340 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα.

• 692 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Πάντως τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά υψηλότερα. Και αυτό, καθώς στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης) που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο έκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.  Από τον Δεκέμβριο του 2015 και εφεξής, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.