REAL ESTATE

Ενισχύονται οι επενδυτικές εταιρείες ακινήτων

0208s13reaeeap1

Ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία αποκτούν οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ) προκειμένου να προχωρούν σε επενδύσεις ακινήτων, μετά τις αλλαγές που επέφερε το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εντός της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, με βάση τις δρομολογούμενες αλλαγές, προκύπτει ότι οι ΑΕΕΑΠ έχουν πλέον πολλαπλούς τρόπους πρόσβασης σε χρηματοδότηση, είτε για την αγορά νέων ακινήτων είτε για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον μια ΑΕΕΑΠ μπορεί να συστήνει θυγατρική εταιρεία, η οποία θα έχει ως μοναδικό σκοπό τη λήψη δανείων για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της εταιρείας. Επίσης, ορίζεται ότι οι εταιρείες του κλάδου μπορούν πλέον να δανειοδοτούνται σε ποσοστό έως 75% του ενεργητικού τους, στο οποίο εφεξής θα περιλαμβάνεται και το ενεργητικό των θυγατρικών τους εταιρειών. Ακόμη, μια ΑΕΕΑΠ μπορεί να συνάπτει δάνεια και να λαμβάνει πιστώσεις για την απόκτηση ακινήτων που θα χρησιμοποιήσει για τις λειτουργικές της ανάγκες, εφόσον το ύψος των δανείων και πιστώσεων, στο σύνολό τους, δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΕΕΑΠ μειουμένων κατά το συνολικό ποσό των επενδύσεών της σε ακίνητα.

Επίσης, προκειμένου να διευκολυνθούν περαιτέρω οι επενδύσεις για την απόκτηση ακινήτων, οι ΑΕΕΑΠ μπορούν πλέον να συμμετάσχουν και στην κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου εταιρείας κατά την ίδρυσή της και όχι μόνο με συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου υφιστάμενης εταιρείας. Ως γνωστόν, η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτικών ακινήτων που μεταβιβάζονται αφορά εταιρείες με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο τους το προς απόκτηση ακίνητο. Επίσης, στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται και αλλαγές αναφορικά με τα ακίνητα που μπορούν να αποκτούν οι ΑΕΕΑΠ από τους μετόχους (ή τα μέλη των οικογενειών τους) που ελέγχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5%. Συγκεκριμένα, πλέον, η εισφορά ακινήτων από υφιστάμενους μετόχους θα είναι εφικτή χωρίς περιορισμούς έως την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου μιας ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο της εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο (αντί για την ημερομηνία εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο που ίσχυε μέχρι σήμερα). Ωστόσο, θα είναι εφικτή η εισφορά ακινήτων και αργότερα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν ξεπερνά το 10% της συνολικής αξίας των επενδύσεών τους κι εφόσον έχει ληφθεί έγκριση από τα 3/4 των υπόλοιπων μετόχων που θα συμμετάσχουν σε σχετική γενική συνέλευση για το σχετικό ζήτημα. Η δυνατότητα αυτή καλύπτει επί της ουσίας τις υφιστάμενες εισηγμένες εταιρείες, ώστε να μπορούν να αποκτούν επιπλέον ακίνητα ιδιοκτησίας των μεγαλομετόχων τους.