5 Οκτωβρίου 1919
Ο ελληνικός στρατός στην Ξάνθη

Οι Έλληνες στρατιώτες εισέρχονται στην πόλη της Ξάνθης. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1918, συμμαχικά στρατεύματα, υπό τον στρατηγό Ντ’ Εσπερέ, είχαν εκδιώξει τους Βουλγάρους και είχαν απελευθερώσει την ανατολική Μακεδονία.

«Ξάνθη, 5 Οκτωβρίου. Ταύτην την στιγμήν ώραν 11 π.μ. αφίκετο δι’ εκτάκτου αμαξοστοιχίας ο Στρατηγός Λεοναρδόπουλος μετά του επιτελείου του. Τον υποδέχονται ο Γάλλος στρατηγός Σαρπύ μετά του επιτελείου του. Οι λοιποί αξιωματικοί κατευθύνονται όλοι εις την πλατείαν της πόλεως. Μεθ’ ο δίδεται διαταγή, όπως η ημιιλαρχία και το τάγμα εισέλθουν εις την πόλιν και παρελάσουν προ στρατηγού. […] Το Τάγμα εισέρχεται με την μουσικήν της 9ης Μεραρχίας επί κεφαλής παιανίζουσαν “Μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά”.»

 

Φωτογραφίες
Ο Γάλλος στρατηγός Λουί Φρανσέ Ντ’ Εσπερέ (Louis Franchet d’Espèrey), ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 1918 κατέλαβε για λογαριασμό των συμμαχικών δυνάμεων την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ακολούθησε η παράδοση της περιοχής στις ελληνικές δυνάμεις.