11 Ιουνίου 1920
Κατάληψη της Φιλαδέλφειας

Ο ελληνικός στρατός προελαύνει, για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη δίοδος των Δαρδανελλίων. Μετά από σκληρές μάχες καταλαμβάνει και τη Φιλαδέλφεια.

«Ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου, ληφθέν χθες την μεσημβρίαν, αναφέρει τα εξής: “Ημετέρα δύναμις εξηκολούθησε την προέλασίν της προς την Φιλαδέλφειαν. Ο εχθρός, μετά ισχυράν αντίστασιν, ετράπη εις φυγήν, καταλιπών τρία βαρέα πυροβόλα και τρία μικρά. Εκυριεύθησαν πολλά όπλα και πολυβόλα, συνελήφθησαν δε αρκετοί αιχμάλωτοι, εξ ων πολλοί αξιωματικοί, μη μετρηθέντες ακόμα. […] Η ορμή του πεζικού μας υπήρξε θαυμασία.»

Διαβάστε: Η εκστρατεία στη Μικρά Ασία, του Θάνου Βερέμη (Η Καθημερινή, 8/11/2009).

Φωτογραφίες
Τοποθέτηση συρματοπλέγματος από Έλληνες στρατιώτες (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).