28 Ιουλίου 1920
Συνθήκη των Σεβρών

Με τη συνθήκη, η οποία υπεγράφη ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις συμμαχικές δυνάμεις, εκχωρούνται στην Ελλάδα η Ανατολική Θράκη, η Ίμβρος και η Τένεδος. Η περιοχή της Σμύρνης έμεινε υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου, αλλά θα διοικούνταν από την Ελλάδα επί πέντε χρόνια. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος θα αποφασιζόταν το καθεστώς της περιοχής με δημοψήφισμα.

«Άμα τη λήψει της επισήμου αγγελίας της υπογραφής της συνθήκης, ήρχισεν ο εορτασμός του γεγονότος, συμφώνως προς το εκδοθέν από της εσπέρας της προχθές σχετικόν πρόγραμμα. Ολίγω προ της 11ης π.μ. ταυτόχρονοι κανονιοβολισμοί, ριπτόμενοι από του Λυκαβηττού, του Αστεροσκοπείου και του Κολωνού, εχαιρέτιζαν το ευχάριστον και ανακουφιστικόν άγγελμα αγγέλλοντες τούτου συγχρόνως ανά την πόλιν […].»

Διαβάστε: Η Συνθήκη των Σεβρών, του Νίκου Πετσάλη-Διομήδη (Η Καθημερινή, 1/11/2009).

Φωτογραφίες
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).