30 Ιουλίου 1920
Απόπειρα δολοφονίας Βενιζέλου

Δύο απότακτοι στρατιωτικοί επιχειρούν να δολοφονήσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο στον σταθμό «Λυών» του Παρισιού. Εξαιτίας της απόπειρας, την επόμενη μέρα ξεσπούν ταραχές στην Αθήνα. Συλλαμβάνεται σε ενέδρα και δολοφονείται ο αντιβενιζελικός Ίων Δραγούμης.

«Αφ’ ης ημέρας η βία των ολίγων έθραυσε την γραφίδα, διά της οποίας, μόνης, εξεδηλούτο εις τον κοινοβουλευτικώς ληθαργούντα τόπον μας η γνώμη των πολλών, εσημειώθησαν και κατεγράφησαν εις την ιστορίαν της Ελλάδος αλλεπάλληλα γεγονότα, θλιβερώς ατυχή, αξιοθρηνήτως οικτρά. […] Διαμαρτυρώμεθα μετ’ αγανακτήσεως και αποδοκιμάζομεν την πράξιν ταύτην [την απόπειρα κατά του Βενιζέλου]... Την αναγγελίαν τής εναντίον του κ. Βενιζέλου δολοφονικής απόπειρας ηκολούθησαν την 31 Ιουλίου σκηναί, αποτελούσαι στίγμα διά τον νεοελληνικόν πολιτισμόν: Αι σκηναί του φόνου του Ιωάννου Δραγούμη, της καταστροφής και διαρπαγής των γραφείων των αντιπολιτευομένων εφημερίδων, ως και θεάτρων και καταστημάτων και ιδιωτικών κατοικιών.»

Φωτογραφίες
Λαϊκή λιθογραφία που αναπαριστά τη δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στον σταθμό «Λυών» του Παρισιού, στις 30 Ιουλίου 1920 (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).