12 Οκτωβρίου 1920
Θάνατος βασιλιά Αλέξανδρου Α΄

Ο βασιλιάς της Ελλάδας Αλέξανδρος (Ιούνιος 1917-Οκτώβριος 1920) αφήνει την τελευταία του πνοή στα βασιλικά ανάκτορα. Είχε μολυνθεί στις 30 Σεπτεμβρίου από δάγκωμα πίθηκου στο βασιλικό κτήμα του Τατοΐου.

«Να βασιλεύση, δεν ηθέλησεν πολύ. Έφηβος, γεμάτος ζωήν, αγάπην, ειλικρίνειαν, μόλις συνεκρατείτο μέσα εις το περιβάλλον της εθιμοτυπίας και του ψεύδους. Η “Κυβέρνησίς Του” ήτο το μαρτύριόν Του, και οι “Σύμβουλοί Του” οι αδιάλλακτοι εχθροί της ευτυχίας του. Πέντε, εξ κατά το διάστημα της Βασιλείας του περιστάσεις προσεπάθησε να κατέβη από τον Θρόνον. Αλλ’ ευρέθησαν πάντοτε άνθρωποι διά να τον σταματήσουν. Διά να σώσουν τον Βασιλέα, εθυσίαζαν, χωρίς να το ξεύρουν, τον άνθρωπον.»

Φωτογραφίες
Ο Αλέξανδρος Α' στο αυτοκίνητό του. Πίσω του ο σκύλος του Φριτς, τον οποίο ο βασιλιάς προσπαθούσε να σώσει όταν τον δάγκωσε ο πίθηκος (Ν.Ε. Τόλης).