29 Μαΐου 1921
Ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός στη Σμύρνη

Ο Κωνσταντίνος και ο Γούναρης μεταβαίνουν στην εμβληματική πόλη της Μικράς Ασίας, συνοδεία κυβερνητικών και στρατιωτικών παραγόντων, για να ενισχύσουν το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτών.

«Εξ όλων των μονάδων του μετώπου ζωηρά διατυπούται και ανυπόμονος η παράκλησις να ιδούν το ταχύτερον εν μέσω αυτών τον Στρατηλάτην Βασιλέα. Ο Άναξ λαβών μετά συγκινήσεως γνώσιν των διάπυρων αυτών εκδηλώσεων της προς Αυτόν λατρείας των γενναίων μαχητών, είπεν: - Βεβαιώστε τα παιδιά ότι δεν θα αργήσω να φάγω συσσίτιον μαζί τους.»

Φωτογραφίες
Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναχωρεί από το Φάληρο για τη Μικρά Ασία [πηγή: Michel De Greece (επιμέλεια) – Ελένη Χέλμη-Μαρκεζίνη (εισαγωγή), Ελληνική Δυναστεία – Σπάνιες φωτογραφίες από τη Συλλογή της Αμαρυλλίδος Μαρκεζίνη, Εκδόσεις Φερενίκη, Αθήνα 2003].