6 Ιουλίου 1921
Κατάληψη του Eσκί Σεχίρ

Το Εσκί Σεχίρ (Δορύλαιο) περιέρχεται στα χέρια των Ελλήνων. Δύο ημέρες αργότερα θα αποκρουστεί τουρκική αντεπίθεση, και στις 15 Ιουλίου, σε πολεμικό συμβούλιο στην Κιουτάχεια, αποφασίζεται η εκστρατεία προς την Άγκυρα.

«Μετά την Κιουτάχειαν, ο ελληνικός στρατός κατέλαβε το απόγευμα της προχθές Τρίτης, το Εσκή-Σεχήρ. Το περιμάχητον, το φοβερόν Εσκή-Σεχήρ, το τελευταίον έρεισμα προς την Άγκυραν, προ του οποίου εκάμφθη προ τριμήνου η ελληνική ορμή, δεν εγείρει πλέον προκλητικούς και προπετείς τους βραχώδεις όγκους των ορέων του προ της ελληνικής προελάσεως. […] Μετά το Εσκή Σεχήρ, κύριαν βάσιν του στρατού του αντιπάλου, ουδέν υφίσταται πλέον. Ο μικρασιατικός αγών δύναται να κηρυχθή ούτω φθάνων εις το τέρμα του, ενωρίτερον, πολύ ενωρίτερον, ή όσον υπελογίσθη.»

Videos
Κατάληψη του Eσκί Σεχίρ
Φωτογραφίες
Είσοδος ελληνικών δυνάμεων στο Εσκί Σεχίρ (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).