13 Αυγούστου 1922
Tουρκική επίθεση στο Aφιόν Kαραχισάρ

Τα τουρκικά στρατεύματα αντεπιτίθενται στο τεράστιο μέτωπο του Αφιόν Καραχισάρ. Διασπούν τις ελληνικές δυνάμεις και συντρίβουν τμήματά τους. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα αναδιπλώνεται άτακτα και υπό δυσμενέστατες συνθήκες. Μαζί του εγκαταλείπουν την περιοχή και αρκετοί κάτοικοί της.

«Η επίθεσις του εχθρού υπολογίζεται ότι στρέφεται κατά δύο κεχωρισμένων συγκροτημάτων εις δύο σημεία περί το Αφιόν Καρά-Χισάρ, το εν βορειοανατολικώς της βάσεως του τομέως και το έτερον νοτίως του Αφιόν. Πληροφορίες ακριβείς περί του συνόλου της επιθετικής δυνάμεως του εχθρού δεν υπάρχουν. Είναι βέβαιον ότι η εχθρική ενέργεια γίνεται διά δυνάμεων αρκετά ισχυροτέρων των όσων εχρησιμοποιήθησαν μετά την τελευταίαν περί τον Μαίανδρον ενέργειαν του εχθρού. Εκ της διαρκείας της επιθέσεως και της εκδηλούμενης –εντελώς ακάρπου μέχρι τούδε– επιμονής υπό του εχθρού, προκύπτει ότι το κεμαλικόν επιτελείον έχει προπαρασκευάσει την τακτικωτέραν ταύτην δράσιν περί της οποίας ουδεμία δύναται να γίνη πρόβλεψις.»

Φωτογραφίες
Ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Χατζηανέστης επιθεωρεί το ελληνικό στράτευμα στο Αφιόν Καραχισάρ (Αρχείο Μιχάλη Τσάγκαρη – Βιβλιοθήκη της Βουλής / Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα).