22 Οκτωβρίου 1922
Πορεία προς τη Ρώμη

Δυόμισι χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Φασιστικό Κόμμα του Μπενίτο Μουσολίνι καταλαμβάνει την εξουσία. Πορεία προς τη Ρώμη (Marcia su Roma) ονομάστηκε η πορεία των μελανοχιτώνων του Μουσολίνι προς την ιταλική πρωτεύουσα, προκειμένου να καταλάβουν την εξουσία.

«Βερολίνον, 16 Οκτωβρίου - Ολόκληρος η Ιταλία ευρίσκεται εν επαναστάσει. Ο Βασιλεύς επέστρεψεν εις Ρώμην λόγω της οριστικής παραιτήσεως του κ. Ντε Φάκτα, μετά την αποτυχία του όπως προέλθη εις συμφωνίαν μετά του κ. Μουσολίνι περί συμμετοχής των φασιστών εις την νέαν κυβέρνησιν, λόγω των παράλογων αξιώσεων αυτών.[…] Εν τω μεταξύ οι φασίσται καταγίνονται από της μεσημβρίας της Παρασκευής εις την προπαρασκευήν πραξικοπήματος καθ’ όλην την Ιταλίαν. Εις τινα μέρη συναντούν σοβαράν αντίστασιν, ενώ εις άλλα οι κυβερνητικοί υπάλληλοι προσχωρούν εις το κίνημα των φασιστών» (17/10).
«Ο Μουσολίνι, ο σημερινός της Ιταλίας πρωθυπουργός, όταν εισήλθεν εις της Ρώμην με την φασιστικήν στολήν και την ταινίαν του αρχηγού. Ακολουθούμενος υπό του επιτελείου του, παρελαύνει επικεφαλής των αφωσιωμένων του, ενώ αι φασιστικαί σημαίαι κλίνουν» (24/10).

Videos
Πορεία προς τη Ρώμη
Φωτογραφίες
Από την πορεία των μελανοχιτώνων του Μουσολίνι προς την πρωτεύουσα της Ιταλίας, η οποία διήρκεσε από τις 22 έως τις 28 Οκτωβρίου 1922 (AP Photo).