14 Νοεμβρίου 1922
Ολοκληρώνεται η Δίκη των Εξι

Οι Δημήτριος Γούναρης, Γεώργιος Μπαλτατζής, Νικόλαος Στράτος, Νικόλαος Θεοτόκης, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, Γεώργιος Χατζανέστης καταδικάζονται σε θάνατο και εκτελούνται, θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι για τη Μικρασιατική Καταστροφή.

«Την δίκην παρηκολούθησαν, εκτός του απείρου πλήθους του συγκεντρωθέντος εις την Βουλήν, και πολλοί εκ των ξένων διπλωματών και αντιπροσώπων του ευρωπαϊκού Τύπου. Οι τελευταίοι ούτοι απέστειλαν χθες μακρά τηλεγραφήματα προς τας εφημερίδας των, περιλαμβάνοντα ευρυτάτας περιλήψεις των λεχθέντων κατά την χθεσινήν πρώτην ημέραν της δίκης, εν τω Στρατοδικείω. Το ακροατήριον της δίκης, τόσον εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων όσον και εις τα θεωρεία, απετελέσθη κατά πλειοψηφίαν από αξιωματικούς όλων των βαθμών και των όπλων. Επίσης ικαναί αντιπρόσωποι του ωραίου φύλου διωρίσθησαν εις τα θεωρεία παρακολουθούσαι μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.»

Φωτογραφίες
Πανοραμική άποψη της αίθουσας της Βουλής κατά τη Δίκη των Εξ. Στο βήμα των μαρτύρων διακρίνεται ο αρχιστράτηγος Γεώργιος Χατζηανέστης (Φωτογραφία Πέτρος Χ. Πουλίδης, ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ).