30 Ιανουαρίου 1923
Ανταλλαγή πληθυσμών

Υπογράφεται στη Λωζάννη σύμβαση περί υποχρεωτικής ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, έξι μήνες πριν συνομολογηθεί η Συνθήκη της Λωζάννης. Η σύμβαση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες της Ανατολίας και 400.000 Μουσουλμάνους στην Ελλάδα.

«Η ελληνική Κυβέρνησις ώρισεν ως αντιπρόσωπον παρά τη επιτροπή ήτις θα αναλάβη την ανταλλαγή των αιχμαλώτων και των πολιτικών ομήρων τον ταγματάρχην του μηχανικού κ. Ι Κωττάκην. Οι εν Ελλάδι Τούρκοι αιμάλωτοι μετεφέρθησαν από της χθες εις το εν Λιοσίοις στρατόπεδον των αιχμαλώτων. […]
Αναφορικώς με την ανταλλαγήν των πληθυσμών, μέλος της Κυβερνήσεως ανεκοίνωσεν ότι αυτή δεν θα συζητηθή υπό της πενταμελούς επιτροπής ανταλλαγής αιχμαλώτων, αλλ΄ υπό άλλης τοιαύτης μελλούσης να συνέλθη περί τα τέλη του μηνός Απριλίου.»

Διαβάστε: Η ανταλλαγή των πληθυσμών, του Bruce Klark (Η Καθημερινή, 6/12/2009).

Videos
Ανταλλαγή πληθυσμών
Φωτογραφίες
Πρόσφυγες στο Μπιλετζίκ (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).