7 Οκτωβρίου 1924
Κυβέρνηση Ανδρέα Μιχαλακοπούλου

Η κυβέρνηση Ανδρέα Μιχαλακόπουλου αναλαμβάνει τις τύχες της Ελλάδας μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Θεμιστοκλή Σοφούλη. Έμεινε στην εξουσία επί οκτώ μήνες (έως τις 26 Ιουνίου 1925).

«Ο Πρωθυπουργός κ. Μιχαλακόπουλος, ερωτηθείς την εσπέραν χθες εάν η Κυβέρνησις θα λάβη τυχόν μέτρα διά το συνάλλαγμα, απάντησεν αρνητικώς. Ο κ. Μιχαλακόπουλος προσέθεσεν ότι η δραχμή από καιρού ήδη απέκτησε σταθερότητα απέναντι των ξένων συναλλαγμάτων, ανάλογον περίπου προς εκείνην την οποίαν έχει π.χ. η ιταλική λιρέττα έναντι της αγγλικής λίρας και η λίρα έναντι του δολλαρίου. Ο κ. Πρωθυπουργός, επί τη ευκαιρία ταύτη εδήλωσεν ότη η Κυβέρνησις θα λάβη αργότερα γενικώτερα δημοσιονομικά μέτρα […].»

Φωτογραφίες
Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος στο γραφείο του (ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, Αρχείο Ανδρέα Μιχαλακόπουλου).