30 Ιανουαρίου 1925
Απέλαση πατριάρχη Κωνσταντίνου ΣΤ’

Ο Κωνσταντίνος ΣΤ΄ εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης και ενθρονίστηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1924. Ωστόσο, με βάση τη συμφωνία περί ανταλλαγής των πληθυσμών, θεωρήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση ανταλλάξιμος και, ενάμιση μήνα αργότερα, απελάθηκε από την Κωνσταντινούπολη.

«O Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος ο ΣΤ’ απηλάθη προχθές υπό των Τούρκων ως ανταλλάξιμος. Και αι τουρκικαί εφημερίδες της Σταμπούλ αλαλάζουσαι πανηγυρίζουν την αποδίωξιν του “Μπας Παπά Αράπογλου”. Το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, του οποίου το κύρος από καιρού διεσύρετο οικτρότατα, καταλύεται ήδη ουσιαστικώς, και ο θρόνος των Φωτίων και των Χρυσοστόμων απομένει έρμαιον εις των Αγκυρανών Τουρανιστών τα Ελληνομάχα και χριστιανομάχα βουλεύματα.»

Φωτογραφίες
Ο πατριάρχης Κωνσταντίνος ΣΤ' (Βασ. Σταυρίδη, Οι Οικουμενικοί Πατριάρχαι 1860-σήμερον, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1977).