19 Οκτωβρίου 1925
Επεισόδιο Πετριτσίου

Μετά τον φόνο Έλληνα αξιωματικού στη μεθόριο από στρατιώτες βουλγαρικού φυλακίου, ξεσπά σοβαρή ελληνοβουλγαρική σύρραξη, γνωστή ως Επεισόδιο Πετριτσίου ή Επεισόδιο Δεμίρ Καπού. Ελληνικές δυνάμεις εισβάλλουν στη Βουλγαρία, ενέργεια που επισύρει την καταδίκη της Ελλάδας από την Κοινωνία των Εθνών.

«Φιλοπόλεμος δεν είναι η Ελλάς. Έχει ανάγκην αδιαταράκτου ειρήνης προς εσωτερικήν περισυλλογήν, επανειλημμένως δε διεδήλωσε την επιθυμίαν όπως ζήση εν ομονοία μετά των γειτόνων της. Αλλ’ εκ τούτου δεν έπεται ότι είναι ποτέ δυνατόν να ανεχθή εις βάρος της τολμήματα, οίον η αγγελθείσα χθες αιφνιδιαστική επίθεσις των Βουλγάρων κατά των ελληνικών συνόρων ερχομένη μετ’ αλλεπαλλήλους αποπείρας εισβολής εις ελληνικόν έδαφος οτέ μεν κομιτατζήδων με στολήν Βουλγάρων στρατιωτών, οτέ δε στρατιωτών με στολήν κομιτατζήδων. Αυτήν την φοράν, πρέπει να δοθή εις την Βουλγαρίαν μάθημα σκληρόν και αποτελεσματικόν, ανάλογον προς την θρασύτητα της προσβολής και ικανόν ν’ ασφαλίση οριστικώς εις το μέλλον την μεθόριον από παρομοίων ενοχλήσεων.»

Φωτογραφίες
Ο πρέσβης της Ελλάδας Μ. Καραπάνος κατά τη συζήτηση του επεισοδίου του Πετριτσίου στην Κοινωνία των Εθνών (Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, Παρίσι).