18 Μαρτίου 1926
Ίδρυση Ακαδημίας Αθηνών

Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συντακτική απόφαση με την οποία ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών, «περιλαμβάνουσα τους αριστείς των επιστημών, γραμμάτων και τεχνών». Θα στεγαστεί σε ένα από τα νεοκλασικά κτήρια της «Αθηναϊκής Τριλογίας», το οποίο σχεδιάστηκε από τον Θ. Χάνσεν και αποπερατώθηκε το 1885.

«Προς σύστασιν και οργάνωσιν της Ελληνικής Ακαδημίας διορίζονται, διά Συντακτικής αποφάσεως, ως πρώτα τακτικά μέλη αυτής εν τη πρώτη τάξει των θετικών επιστημών οι κ.κ. Δημ. Αιγινήτης, Φ. Νέγρης […] και Κ. Βέης. Εν τη δευτέρα τάξει των γραμμάτων και καλών τεχνών οι κ.κ. Γ. Χατζηδάκης, Σ. Μενάρδος, Π. Καββαδίας, Χ. Τσούντας, Κ. Παλαμάς, Γ. Ιακωβίδης, […] γραμματεύς επί των πρακτικών [ορίζεται] ο κ. Κ. Παλαμάς και γραμματεύς επί των δημοσιευμάτων της Ακαδημίας ο κ. Γ. Δροσίνης, αμφότεροι μέχρι του τέλους του 1928.»

Φωτογραφίες
Το κτήριο στο οποίο στεγάστηκε η Ακαδημία Αθηνών.