24 Απριλίου 1928
Σεισμός στην Κόρινθο

Ο Εγκέλαδος πλήττει την Κόρινθο και το βορειοανατολικό άκρο της Πελοποννήσου. Η ισχυρότατη δόνηση των 6,3 Ρίχτερ προκαλεί ανυπολόγιστες καταστροφές.

«Η Κόρινθος, η άλλοτε πολυανθρωποτέρα πόλις της Ελλάδος, κατάκειται τώρα εις σωρόν ερειπίων. Μία στιγμή υποχθόνιου οργής την εξεθεμελίωσεν όλην, και από τας οικοδομάς της, τους δρόμους της, τας υπερδισχιλίας οικίας της δεν σώζεται άρτιον τίποτε· αν εδώ κ’ εκεί υπάρχουν τοίχοι όρθιοι, είνε και αυτοί ετοιμόρροποι· αι στέγαι έχουν καταπέσει, αι προσόψεις έχουν διαρραγή, οι εξώσται κρέμανται ως από μίαν κλωστήν, τα δένδρα έχουν εκριζωθεί … Και πέραν αυτών, εις τα γύρω βουνά και τας πεδιάδας, γυμνός, άστεγος, πτωχός, κατεστραμμένος ολόκληρος ο περισωθείς πληθυσμός της πόλεως.»

Videos
Σεισμός στην Κόρινθο
Φωτογραφίες
Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα του Εγκέλαδου (AP Photo).