24 Σεπτεμβρίου 1928
Ανασύρεται ο Δίας ή Ποσειδώνας του Αρτεμισίου

Σφουγγαράδες από το Τρίκερι ανασύρουν από τη θαλάσσια περιοχή του Αρτεμισίου ένα επιβλητικό μπρούντζινο άγαλμα. Ο μεγαλοπρεπής γενειοφόρος θεός αρχικά ταυτίστηκε με τον Ποσειδώνα, σήμερα όμως θεωρείται πιο πιθανό ότι απεικονίζει τον Δία. Λίγες ημέρες αργότερα θα εντοπιστεί και ο «τζόκεϊ του Αρτεμισίου».

«Το ανελκυσθέν εκ του βυθού της θαλάσσης παρά το ακρωτήριον Αρτεμίσιον της Εύβοιας άγαλμα μετεφέρθη ενταύθα και ετοποθετήθη χθες εις το Αρχαιολογικόν Μουσείον, παρουσία πολλών αρχαιολόγων. Το άγαλμα έχει στάσιν επιβλητικήν με τον αριστερόν πόδα κεκαμμένον. Ελλείπουν αι δύο χείρες, ων η μία χωρισμένη είχεν ανευρέθη προ καιρού φυλασσόμενη εις το Μουσείον. […] Δεν έχει εισέτι εξακριβωθή αν το άγαλμα παριστά τον Ποσειδώνα κρατούντα τρίαιναν ή τον Δία, ο οποίος θα εκράτει κεραυνόν.»

Διαβάστε: Μνημειακά γλυπτά από τη θάλασσα του Αρτεμισίου, του Θεοτόκη Θεοδούλου (από τη σειρά της Καθημερινής «Ελλάδα - 20ός αιώνας», 1920-1930, τόμ. Β΄).

Φωτογραφίες
Ο Δίας ή Ποσειδώνας του Αρτεμισίου (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).