12 Νοεμβρίου 1927
Στάλιν εναντίον Τρότσκι

Ο Λέων Τρότσκι, εκ των ηγετών της επανάστασης των Μπολσεβίκων και ιδρυτής του Κόκκινου Στρατού, υπό διωγμόν από τον Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος είχε αναλαμβάνει τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον θάνατο του Λένιν. Τον Ιανουάριο του 1928 θα εξοριστεί σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

«Μόσχα, 11 Νοεμβρίου. – Ο Τύπος δημοσιεύει ανακοίνωσιν της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας προς όλας τας οργανώσεις του Κόμματος. […] Αι αντισοβιετικαί πράξεις των Τρότσκυ, Ζηνόβιεφ, Καμένεφ, Σμίλγκα και άλλων εις τας οδούς της Μόσχας και της Πετρουπόλεως κατά τας ημέρας της Οκτωβριανής επετείου […] αποδεικνύουν, ότι η αντιπολίτευσις, υποστάσα ήτταν εντός του κόμματος και απολέσασα την υπόληψίν της προ των οφθαλμών ολοκλήρου της εργατικής τάξεως κατά τας διαδηλώσεις της 7ης Νοεμβρίου, αρχίζει να συναθροίζη πέριξ αυτής δυνάμεις εχθρικάς προς την εργατικήν τάξιν και να ετοιμάζη νέας αντισοβιετικάς πράξεις.»

Φωτογραφίες
Ο Λέων Τρότσκι το 1928 (AP Photo).