27 Μαρτίου 1927
Πτήση Ζέπελιν πάνω από την Αθήνα

Το αερόπλοιο που σχεδίασε ο κόμης Φερδινάνδος φον Ζέπελιν συναρπάζει τους κατοίκους της πρωτεύουσας της Ελλάδας.

«Η εύλογος περιέργεια και η αγωνιώδης αδημονία με την οποίαν οι Αθηναίοι επερίμεναν την διέλευσιν υπεράνω της πόλεώς μας του “Κόμητος Ζέππελιν” ικανοποιήθη επί τέλους χθες την πρωίαν. […] Όλοι οι Αθηναίοι, από τας 7 το πρωί, ευρίσκονται εις το πόδι, παρακολουθούντες τους επιβλητικούς ελιγμούς του αεροπλοίου, που διέγραφε μεγαλοπρεπέστατα και αργά, το τόξον της πορείας του εις τον συννεφιασμένον αττικόν ουρανόν.»

Φωτογραφίες
Το γιγάντιο αερόπλοιο εν πτήσει (AP Photo).