4 Ιουνίου 1929
Ο Παύλος Kουντουριώτης πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο επιφανής ναύαρχος επανεκλέγεται στο αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή και τη Γερουσία. Παραιτείται, οριστικά αυτήν τη φορά, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, για λόγους υγείας.

«Πλήθουσα χθες η αίθουσα της Βουλής με τους εις αυτήν συγκεντρωθέντας βουλευτάς και γερουσιαστάς προς εκλογήν του οριστικού προέδρου της Δημοκρατίας. […] Προ της συνεδριάσεως, ο κ. Πρωθυπουργός [Ελ. Βενιζέλος] συνέστησεν ιδιαιτέρως εις τους φίλους του να ψηφίσουν τον κ. Κουντουριώτην. […] Γενομένης διαλογής ευρέθη ότι εψήφισαν 309 εν όλω, εξ ων 99 γερουσιασταί και 210 βουλευταί. Εξ αυτών έλαβεν ο κ. Παύλος Κουντουριώτης 259 ψήφους, εκλεγείς οριστικός πρόεδρος της Δημοκρατίας.»

Διαβάστε: Παύλος Κουντουριώτης: Από το πολεμικό Ναυτικό στην πολιτική, της Ιφιγένειας Βογιατζή (από τη σειρά της Καθημερινής «Ελλάδα - 20ός αιώνας», 1920-1930, τόμ. Α΄).

Φωτογραφίες
Λαϊκή λιθογραφία της εποχής των Βαλκανικών Πολέμων, που εξυμνεί τα κατορθώματα του Παύλου Κουντουριώτη (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα).