5 Μαρτίου 1950
Bουλευτικές εκλογές με απλή αναλογική

Τα αποτελέσματα των εκλογών αναδεικνύουν την πολυδιάσπαση του κομματικού συστήματος, τη μεγάλη φθορά του Λαϊκού Κόμματος και του Κόμματος των Φιλελευθέρων, και την εντυπωσιακή εκλογική επίδοση της Εθνικής Προοδευτικής Ένωσης Κέντρου, υπό τον Νικόλαο Πλαστήρα.

«Μολονότι δεν κατέστη δυνατόν ούτε χθες την νύκτα να γνωσθούν τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών, η δύναμις εν τούτοις των κομμάτων υπελογίσθη με διαφοράν 2-3 εδρών, εις τρόπον ώστε να επιτρέψη το συμπέρασμα ότι η ΕΠΕΚ των κ.κ. Πλαστήρα-Τσουδερού, το κόμμα των Φιλελευθέρων του κ. Σοφ. Βενιζέλου και το Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν κόμμα του κ. Παπανδρέου –αποτελούντα το αποκληθέν «κέντρον» της νέας κοινοβουλευτικής συνθέσεως– θα διαθέτουν ασφαλώς περί τας 140-145 έδρας, ήτοι πλειοψηφίαν επαρκή προς σχηματισμόν Κυβερνήσεως.»

Διαβάστε: Οι εκλογές του 1950 και η ΕΠΕΚ, του Σωτήρη Ριζά (Η Καθημερινή, 27-28 Οκτωβρίου 2012).

Φωτογραφίες
Εικόνα από το προεκλογικό κλίμα των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950 (Πρακτορείον Ηνωμένοι Φωτορεπόρτερ / Ν.Ε. Τόλης).